Putni troškovi za Miljenića, ministra pravosuđa u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Orsat Miljenić, ministra
pravosuđa u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2015. i 2016.
godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Izjavljena je predstavka Povjerenici za informiranje jer je tijelo javne vlasti prekršilo zakonski rok za odgovor. Niže citiram u potpunosti:

*** Predstavka jer tijelo nije odgovorilo u roku - Ministarstvo pravosuđa, Zagreb ***

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo pravosuđa, Zagreb.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Napominjem da tijelo nije obavijestilo o produzetku roka za odgovor. Naslov zahtjeva: Putni troškovi za Miljenića, ministra pravosuđa u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je zaprimljen odgovor postanskim putem:
Klasa 008-02/17-01/61
Urbroj 514-08-17-03
od 24.11.2017

Sken: https://app.box.com/s/1wathhkgcjg6e7kmn1...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Postovani,

Danas sam postanskim putem zaprimio vas odgovor klasa
008-02/17-01/61 urbroj 514-08-17-03 od 24.11.2017 na zahtjev "Putni
troškovi za Miljenića, ministra pravosuđa u 12. sazivu Vlade RH za
2015. i 2016. godinu" poslan 7.9.2017.

Moram reci da sam vrlo razocaran jer biti nakon 88 dana niste
dostavili potpun odgovor...

ZAHTJEV ZA DOPUNU INFORMACIJA

Ljubazno vas molim dostavu sljedecih informacija kao dopuna na
raniji dopis:

1) Zahtjev je dostavljen elektronskim putem, te se stoga ocekuje i
odgovor elektronskim putem kao najekonomicniji nacin odgovora -
molim vas NE slati postom...

U zahtjevu je bilo navedeno, citiram "...ljubazno Vas molim da
dostavite odgovorom na ***ovu adresu*** sljedeće informacije..."

2) Za putovanja su navedena odredista no ne i datumi putovanja
(datum polaska - datum povratka).

U zahtjevu sam prilozio primjer tablice da vam olaksamo
popunjavanje u kojoj se nalaze stupci za svako putovanje: polazak i
povratak.

Citiram iz zahtjeva "Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu
koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel."

Iako nije obavezno popunjavanje tablice, mozete barem baciti oko na
to sto je u tablici...

3) Kako je dokument dostavljen u papirnatom obliku, on je izgubio
izvornost tj vise nije u obliku u kojem je nastao niti je podatke
iz papirnatog dokumenta u takvom obliku moguce ponovno
upotrijebljavati.

Citiram iz zahtjeva:
"Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15)."

S obzirom da ste dokument sastavili u nekom od tekst procesora
(npr. Word), dostavite podatke u tom obliku - digitalno (zajedno s
trazenim nadopunama).

I na kraju podsjecam:
Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

To znaci, ako dostavljate odgovor u kojem ste umetnuli kucnu
adresu, nju zacrnite ili izbacite iz dokumenta koji saljete
elektronski.

Stojim na raspolaganju ukoliko neka od trazenih tocki nije
razumljiva ili ako imate dodatnih pitanja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Kabinet-pristup-informacijama
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment SCHLOSSBERG MIROSLAV odgovor daje se.pdf
24K Download View as HTML

Attachment Obrazac Orsat Miljeni 2015 2.xlsx
81K Download View as HTML


Poštovani,
u privitku dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa KLASA: 008-02/17-01/61, URBROJ: 514-09-01-17-08 od 19. prosinca 2017. godine
i tablicu u kojoj Vam dostavljamo tražene informacije sukladno članku 5. stavku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522
Fax:     01 3714-529
e-mail: [e-mail adresa]
web: https://pravosudje.gov.hr

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb može: