Putni troškovi za Ostojića, ministra turizma u 12. sazivu Vlade RH za 2013 godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo turizma i sporta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Veljka Ostojić, ministra turizma u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjerenici za informiranje:

*** Predstavka jer tijelo nije odgovorilo u roku - Ministarstvo turizma, Zagreb ***

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo turizma, Zagreb.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Zahtjev s naslovom "Putni troškovi za Ostojića, ministra turizma u 12. sazivu Vlade RH za 2013 godinu" od 7.9.2017. Napominjem da tijelo nije obavijestilo o produženju roka za odgovor.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Bosiljko Domazet,

1 privitaka

Poštovani,
U prilogu vam dostavljam informacije vezane uz putne troškove Veljka Ostojića, ministra turizma u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu.
S poštovanjem,
Bosiljko Domazet,
Službenik za informiranje

________________________________________________________
Bosiljko Domazet, mag.ed.
Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14
01 6169 009 ; 099 2330 548
www.mint.hr

prikazati citirane dijelove