Putni troškovi za Štromara, podpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornoga uređenja u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Dorotea Strelec je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Dorotea Strelec

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Predraga Štromar, podpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornoga uređenja u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Dorotea Strelec
[poštanska adresa]

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovana,

u privitku Vam dostavljam obavijest sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a vezano za Vaš zahtjev putem e-pošte od dana 05.09.2017. godine.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Zahtjev za pristup informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) u kojem nas tražite informacije vezano za putne troškove Predraga Štromara, ministra graditeljstva i prostornoga uređenja u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu, sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točka 1. istog Zakona, u privitku Vam dostavljamo traženu dokumentaciju za 2017. godinu budući da je Predrag Štromar preuzeo dužnost ministra graditeljstva i prostornoga uređenja u lipnju 2017. godine.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 444
web: www.mgipu.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti dostavilo je sve podatke, no neki nisu najbolje razumljivi. Tijelo je dostavilo neke destinacije kao vece geografsko podrucje, te nije jasno koje mjesto/grad je bila destinacija (npr. BOSNA I HERCEGOVINA, MAĐARSKA).

Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor putem Imamo pravo znati te da trazite nadopunu odnosno ispravak dostavljenih informacija u smislu odredista putovanja za destinacije koje su navedene kao veca geografska cjelina te da za njih navedu tocno mjesto/grad odredista. Rok za trazenje ispravka je 15 dana od dana odgovora tjela, a rok za odgovor na zahtjev za dopunu odnosno ispravak je 15 dana.

Sretno!