Putni troškovi za Šustara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Pisani zahtjev podnositelja Tamara Puhovski za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Tamara Puhovski

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Predraga Šustar, ministra
znanosti, obrazovanja i sporta u 13. sazivu Vlade Republike
Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Tamara Puhovski
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment prof.dr.sc.Predrag ustar putni tro kovi za 2016.godinu.xlsx
48K Download View as HTML


Poštovana gospođo Puhovski,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama od 22. rujna
2017. godine, podnesenog putem internet stranice "Imam pravo znati", kojim
tražite informacije o putnim troškovima ministra znanosti, obrazovanja i
sporta u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Predraga
Šustara, za 2016. godinu, u privitku Vam dostavljamo tražene podatke.

 

 

S poštovanjem

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Tamara Puhovski

Za: ppi

Postovani,
hvala puno na Vasem odgovoru
S poštovanjem,
Tamara Puhovski

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: