Putni troškovi za Tolušića, ministra poljoprivrede u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Marin Jakir je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Tomislava Tolušić, ministra poljoprivrede u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
.
.

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7106024*

KLASA: UP/I-008-02/17-01/23

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 8. rujna 2017. godine

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Marin Jakir |
| | |
| |-          Zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |-          Produženje roka, obavijest, daje se |
| | |
| |  |
|-----------------+------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama izvješćujemo Vas da zbog
traženja većeg broja različitih informacija rok za rješavanje zahtjeva
produžavamo sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15).

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

prikazati citirane dijelove

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

2 privitaka

 

*P/7125519*

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/23

URBROJ: 525-02/1596-17-3

Zagreb, 29. rujna 2017.

 

 

PREDMET: Marin Jakir - Zahtjev za pristup informacijama

Odgovor, daje se
   

 

 

 

Marin Jakir

[1][ZPPI #4268 email]

 

Poštovani,

sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), nastavno na 
Vaš zahtjev od 1. rujna 2017. godine. Ministarstvo poljoprivrede u
privitku dostavlja tražene podatke.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje Ministarstva poljoprivrede

 

                                                        
                                                                                                                                                                  Željana
Ivanuš

 

 

Prilog:

-         Tablica 1- Tolušić2016.

-         Tablica 2 - Tolušić 2017.

 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org