Rad Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Kodeksom ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (NN 54/2022), osnovano je Vijeće za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kao preventivno i savjetodavno radno tijelo sa svrhom promicanja etičkih načela i pravila ponašanja za državne dužnosnike u tijelima izvršne vlasti, pružanja stručne i administrativne potpore dužnosnicima za usklađivanje postupanja u skladu s etičkim načelima i pravilima ponašanja iz ovoga Kodeksa i davanja mišljenja i smjernica u vezi ponašanja i postupanja dužnosnika u odnosu na odredbe ovoga Kodeksa.

Vijeće raspravlja i odlučuje na javnim sjednicama, osim kada se radi o davanju mišljenja u pojedinačnim slučajevima, informiranju i povjerljivom savjetovanju, odnosno u drugim slučajevima kada postoji potreba zaštite osobnih podataka ili drugih povjerljivih informacija, a podatke o svom sastavu i radu objavljuje na mrežnim stranicama.

Nadalje, jednom godišnje, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Vijeće za provedbu Kodeksa podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o svome radu. Izvješće se objavljuje na mrežnim stranicama Vijeća.

Nadalje, Vijeće za provedbu Kodeksa donijet će Poslovnik o radu najkasnije 15 dana od dana konstituiranja.

Naša pitanja su sljedeća:

1) Koliko je dosad održano javnih sjednica Vijeća?

2) Je li Vijeće donijelo Poslovnik o svome radu, budući da je Rješenje o imenovanju članica Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti doneseno 20. siječnja 2023. godine? Također, gdje se može pronaći Poslovnik?

3) Vijeće vodi popis dužnosnika iz članka 2. Kodeksa i javno ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Gdje se taj popis točno nalazi?

4) Je li uopće uspostavljena mrežna stranica Vijeća za nadzor Kodeksa?

5) Jesu li osobe koje su prema članku 29. Kodeksa nadležne zatražiti mišljenje o usklađenosti postupanja državnog dužnosnika s Kodeksom, odnosno Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, zatražile od Vijeća izradu takvog mišljenja u slučaju vezanom za razmjenu poruka između glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Marka Milića i predsjednika uprave Hrvatskih šuma, gospodina Krunoslava Jakupčića iz rujna 2019. godine, koja je došla u fokus javnosti u siječnju 2023. godine i ukazuje na sumnju da je gospodin Milić utjecao na zapošljavanje izvjesnog gospodina Nike Dujmovića u Hrvatskim šumama?

S poštovanjem,
Gong

Pristup informacijama, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

u privitku dostavljamo dopis o ustupanju Vašeg zahtjeva na daljnje
mjerodavno postupanje Ministarstvu pravosuđa i uprave.

 

S poštovanjem,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo
obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 008-02/23-01/44, URBROJ:
514-02-03-03/01-23-02 od 5. svibnja 2023. godine.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

Zrinka Oreb
 
Službenica za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr  

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][e-mail adresa] |

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://mpu.gov.hr/
2. https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
3. https://twitter.com/pravosudjeRH
https://twitter.com/rh_mpu
4. https://www.flickr.com/photos/162640945@...
https://www.flickr.com/photos/pravosudje...
5. https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
6. mailto:[e-mail adresa]

Za: Pristup informacijama

Poštovani,

Zahvaljujemo na informaciji.

S poštovanjem,

Gong

1 privitaka

Poštovani,

 

Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas
da ne odgovarate na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Slika na kojoj se prikazuje tekstOpis je automatski generiran

 

References

Visible links

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo
odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 008-02/23-01/44, URBROJ:
514-02-03-03/01-23-04 od 17. svibnja 2023. godine.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

 

Zrinka Oreb
 
Službenica za
Ulica grada Vukovara 49 | informiranje

10 000 Zagreb |  

   

[1]mpu.gov.hr  

[2]Facebook | [3]Twitter |[4]Flickr | [5]YouTube |  

[6][e-mail adresa] |

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://mpu.gov.hr/
2. https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
https://www.facebook.com/pravosudjeRH/
3. https://twitter.com/pravosudjeRH
https://twitter.com/rh_mpu
4. https://www.flickr.com/photos/162640945@...
https://www.flickr.com/photos/pravosudje...
5. https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
https://www.youtube.com/channel/UClr5EYA...
6. mailto:[e-mail adresa]