Registar državne imovine - Središnji registar u otvorenom obliku

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo državne imovine, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo državne imovine, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb

Poštovani,
Sukladno analitičkom izvješću o praćenu provedbe Zakona o pravu na
pristup informacijama za 2016. godinu (link:
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...),
Povjerenica je preporučila objavu statističkih podataka u otvorenom
obliku za skupove podataka:

Registar državne imovine kao središnji registar državne imovine
(Središnji registar), a koji se sastoji od 3 ili više registara. Na
internetskim stranicama http://registar-imovina.gov.hr/ postoje
javno pretraživa 3 registra:
1) Popis nekretnina
2) Popis dionica u trgovačkim društvima
3) Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku:
– dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima
– nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i
raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno
vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je
osnivač Republika Hrvatska
– koncesija
– kulturnih dobara
– poljoprivrednog i šumskog zemljišta
– evidencije postupaka koji se vode temeljem Zakona o naknadi za
imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Koji ovo tijelo javne vlasti obrađuje sukladno pravnoj osnovi iz
Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske (NN, br. 94/13, 18/16) i podzakonskom propisu Uredba o
Registru državne imovine (NN, br. 55/11).

U vrijeme pisanja ranije navedenog analitičkog izvješća, ocjena
kvalitete objavljenih podataka bila je: objavljen u formatu koji
nije otvoren.

Stoga vas molim da zaprimite ovaj Zahtjev za ponovnu uporabu
informacija, te dostavite sve informacije sadržane u Središnjem
registru u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu. Pod
*sve* podrazumijevam sve informacije opisane kao sadržaj Središnjeg
registra u članku 60, stavak 2 Zakona o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, br. 94/13, 18/16).

Koristim priliku da vam skrenem pozornost da je druga korisnica
portala Imamo pravo znati još 2015. godine tražila navedeni
registar u otvorenom obliku, no zahtjev je odbijen:
http://imamopravoznati.org/request/regis....
U vašem obrazloženju odbijanja stoji informacija da su tehničke
pripreme da se omogući export podataka putem internetske stranice u
tijeku. S obzirom da je sada 2018. te je prošlo dosta vremena,
molio bih da sukladno Zakonskim propisima dostavite podatke kako je
traženo čak i ako niste tehnički spremni omogućiti automatski
export putem portala te ne prihvaćam odbijanje zahtjeva po
istoj/sličnoj osnovi...

Ujedno napominjem ako ste već objavili navedene podatke javno na
internetskim stranicama sukladno članku 10. ZPPI, ne trebate
prilagati cijele datoteke u email već javite da je objavljeno s
linkovima na objavljene datoteke.

Ukoliko nešto nije jasno, kontaktirajte me odgovorom ovdje i rado
ću pojasniti svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna adresa]

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb

Poštovani,
Molim vas javite jeste li zaprimili email od 15.3. s predmetom
"Registar državne imovine - Središnji registar u otvorenom obliku"?

Ujedno podsjećam na skori istek roka za odgovor nakon čega nastupa
šutnja administracije te mogućnost žalbe Povjerenici za
informiranje.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje jer tijelo nije odgovorilo u roku.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb

Postovani Pristup Info,

Hvala vam na obavijesti. Kao sto sam naznacio u svom izvornom
zahtjevu, trazio sam da odgovorite elektornskom putem a ne
postanskim. ZPPI navodi da je potrebno odgovor poslati na onaj
nacin koji je najekonomicniji, a placanje nepotrebnih postanskih
troskova u usporedbi sa vrlo jednostavnim slanjem emaila je ja
mislim puno bolje.

Vas odgovor se ne smatra odgovorm za zahtjev za ponovnu uporabu
informacija te cu na tome i ustrajati u svojoj predstavki kod
Povjerenice za informiranje.

Ubuduce vas molim odgovor elektronskim putem na adresu s koje vam
je stigao zahtjev. Postanska adresa u zahtjevu sluzi samo za
potrebe dostavljanja rjesenja u upravnom postupku, a sukladno
naputku Povjerenice za informiranje.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

2018-05-11 14:03 GMT+02:00 Pristup Info <[email address]>:
Poštovani,

u privitku je detaljan odgovor koji je upućen gospodinu
Schlossbergu 27. ožujka 2018. godine kao i dokaza da je preuzeo
poštu (povratnica).

Srdačno,

Pristup Info
Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb

Tel. +385 1 6448 863
Fax +385 1 6448 906
[email address]
www.imovina.gov.hr

Prilozeno: Sken odgovora u PDF-u
https://app.box.com/s/ohwyp7bb6jehyfeiab...

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica [mailto:[email
address]]
Sent: Thursday, May 10, 2018 10:55 AM
To: 'Info MDI'
Cc: [email address]; [email address]
Subject: 008-03/18-01/114

Poštovani,

U privitku Vam dostavljam predstavku upućenu Povjerenici za
informiranje te Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Lijep pozdrav!
Pisarnica

logo
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10000 Zagreb, Hrvatska

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Stigao je odgovor tijela javne vlasti u kojem dostavljaju RJEŠENJE

klasa 032-01/18-01/17
urbroj 536-01/05-18-05
od 12. lipnja 2018.

kojim se odbacuje zahtjev.

Sken rješenja nalazi se na linku:
https://app.box.com/s/cmrss8ymlj6z16pbzl...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo državne imovine, Zagreb može: