Registar fondova - Registar otvorenih investicijskih fondova (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar fondova - Registar otvorenih investicijskih fondova - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (NN 029/2006). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno dostavom podataka iz Registra otvorenih investicijskih fondova, odgovarajući preliminarno valja naglasiti da Hanfa vodi popis društva za upravljanje UCITS fondovima i popis UAIF-ova s djelatnostima za koje im je Hanfa izdala odobrenje za rad i svih ostalih društava za upravljanje koja pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis UCITS fondova i popis AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje te ostalih UCITS fondova i AIF-ova koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj, temeljem aktualnih propisa koji uređuju područje investicijskih fondova. Zatraženi podaci bili su uređivani propisima koji trenutno više nisu na snazi, pa se stoga više ni ne vodi evidencija.

Za svaku dodatnu informaciju, stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ksenija Veseli,

Hvala vam na pojasnjenju.

Zahtjev se odnosi kako ste naveli na podatke koji su bili "uređivani propisima koji trenutno više nisu na snazi", ali kako su isti podaci od 2006. pa do promjena pravnim aktima bili cuvani od strane Hanfe, molim vas dostavu (u bilo kojem obliku imate) Registar fondova - Registar otvorenih
investicijskih fondova - koji je Hanfa vodila sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja
registra fondova (NN 029/2006).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

Nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo podatke koje je Hanfa vodila za otvorene investicijske fondove, odnosno podatke iz mjesečnog izvješća za lipanj 2013. izdvojeno za investicijske fondove, sa stanjem na dan 30. lipanj 2013. neposredno prije stupanja na snagu novih zakona.
Napominjemo da se podaci za ostala razdoblja, kao i za isto u privitku mogu pronaći na poveznici http://www.hanfa.hr/HR/nav/110/mjesecno-....
Ističemo da je Odluku o upisu u registar fondova Hanfa objavljivala u Narodnim novinama prema odredbama članka 8. tadašnjeg zakona o investicijskim fondovima.

Za dodatno pojašnjenje/informaciju stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove