Registar ovlaštenih aktuara (otvaranje baze podataka)

Sonja Radočaj je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) registar ovlaštenih aktuara koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Također željela bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovana,

Postupak rješavanja zahtjeva je u tijeku.
Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

3 privitaka

Poštovana gđo. Radočaj,

 

Nastavno na zahtjev za pristup informacijama postavljen elektroničkom
komunikacijom dana 16. kolovoza 2015. u prilogu se nalaze datoteke u csv i
xlsx formatu registra ovlaštenih aktuara sa stanjem na dan 18.08.2015.
Napominjem da su podaci sadržani u registru podložni izmijeni i dopuni.

 

 

Registar Ovlaštenih aktuara dostupan je i na internetskim stranicama
Hanfe, i to na poveznici

[1]http://www.hanfa.hr/registar/17/ovlasten...

 

 

Za svaku daljnju informaciju, stojim na raspolaganju.

 

Srdačan pozdrav,

Ksenija Veseli

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial
Services Supervisory Agency

Sektor za investicijska društva/Investment firms Division

Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support
Department

Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [2][HANFA e-mail za zahtjeve]

[3]www.hanfa.hr

[4]cid:~parts/image0.Jpeg

 

Ova poruka elektroničke pošte, kao i svi privici, može sadržavati
povjerljive i/ili zakonski povlaštene informacije koje su namijenjene
isključivo naznačenom(im) primatelju(ima). Ako ste ovu poruku primili
greškom, odmah obavijestite pošiljatelja, a poruku kao i sve njezine
kopije i privitke odmah i bez tiskanja, čitanja ili kopiranja trajno
obrišite s računalnog sustava.

Svako prenošenje, snimanje, kopiranje, distribucija ili bilo koji drugi
oblik neovlaštene uporabe ove elektroničke pošte podliježe kaznenoj i
prekršajnoj odgovornosti kao i građansko pravnoj zaštiti. Hrvatska
agencija za nadzor financijskih usluga ne prihvaća odgovornost za sadržaj
ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz
proslijeđenih informacija. Primatelj treba provjeriti ovu poruku e-pošte i
sve privitke. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne prihvaća
odgovornost za štetu uzrokovanu zlonamjernim programom koji se može
poslati putem e-pošte.

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org