Registar propisanih informacija (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar propisanih informacija - Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija (NN 012/2009).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovana gđo. Podgoršek,

Nastavno na Vaš zahtjev za dostavom podataka prepoznatih u Registru propisanih informacija, preliminarno se ističe da Registar propisanih informacija (SRPI) nije pogodan za dostavu u nekom drugom formatu jer se radi se o konkretnim izvještajima, odnosno pdf-ovima, excelicama.

Za svaku dodatnu informaciju, stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana,

registar bi u ovom slučaju označavao popis svih dokumentata (izvještaja) i URL linkova na navedene dokumente (izvještaje), koji je moguće dostaviti u obliku pogodnom za ponovnu uporabu (otvoreni oblik npr. csv, xls).

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovana gđo. Podgoršek,

Nastavno na Vaš zahtjev napominjem da bi u konkretnom slučaju popis predstavljao popis nekih 200 izvještaja i linkova. U tijeku sam komunikacije sa IT službom Agencije, pa Vam se ako dođe do kakvih pozitivnih pomaka kod dostave, javim.
Zahvaljujem na razumijevanju i srdačan pozdrav.
Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana,

hvala na odgovoru. Nadam se pozitivnom pomaku.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovana,

molim Vas Rješenje zahtjeva poslanog 28.10.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Poštovana Lana,

Nastavno na Vaš zahtjev detaljno naveden u privitku ovog emaila, valja istaći odredbu članka 27. stavak 2. Zakona, koji propisuje da u svrhu ponovne uporabe, tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu nove uporabe.

Konkretno, Agencija objavljuje evidenciju propisanih informacija sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o vođenju službenog registra propisanih informacija (posebno čl. 12.- propisane informacije moraju u registru biti pohranjene na način koji korisnicima omogućuje pregled, preuzimanje i tiskanje cjelovitog sadržaja istih).

Objava evidencija ( SRPI-a), nije objava registra u klasičnom smislu niti je registar kako se navodi u Zakonu za pravo na pristup informacijama, to je sukladno Direktivi o transparentnosti spremište propisanih informacija drušatva uvrštenih na uređeno tržište.
Tim mehanizmom može upravljati bilo tko (regulator, uređeno tržište ). Trenutno ga vodi Agencija, ali informacije u njemu ne popunjava niti ih smije mijenjati Agencija, već ih dostavljaju izdavatelji i moraju biti objavljene kako su dostavljene. U njemu su sve informacije kako su dostavljene od trenutka uspostave SRPI.

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Direktive o transparentnosti ići će RTS (regulatory technical standards) s ciljem stvaranja zajedničke pristupne točke za pristup svim SRPI-ima na razini EU što znači posebne tehničke zahtjeve za sve SRPIJe u EU pa tako i ovaj. Ovakva objava je trenutno u skladu s EU zahtjevima.

SRPI je kreiran na osnovu preporuke Komisije o njegovu sadržaju i nalazi se na internetskoj stranici Agencije.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/E...

Molimo da uvažite naše objašnjenje, a za svaku drugu informaciju stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek je ostavio/la bilješku ()

Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 12.12.2015.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org