Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Lana Podgoršek za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/15-01/100
URBROJ: 513-03-05-15-2
Zagreb, 9. studenoga 2015.

LANA PODGORŠEK
e-mail: [ZPPI #802 email]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je dana 26. listopada 2015. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili sljedeće:

„Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.“

Nastavno dajemo odgovor, i to:

U skladu sa člankom 3. toč. 54. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika je popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo financija najkasnije do kraja svibnja u tekućoj godini objavljuje navedeni popis u Narodnim novinama, a ažurirani jednom mjesečno na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Sukladno navedenome, na adresi http://www.mfin.hr/hr/registar objavljena su četiri dokumenta u xls formatu koji sadrže podatke iz Registra:

- popis proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- popis proračunskih korisnika državnog proračuna,
- popis izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, i
- popis izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama navedeni je Registar objavljen na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske, link: https://data.gov.hr/dataset/registar-pro....

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Marina Mikulić Boss

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje
________________________________________
Od: Administratorica Lana [[ZPPI #802 email]]
Poslano: 26. listopad 2015. 22:56
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (otvaranje baze podataka)

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #802 email]

Je li [Ministarstvo financija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------