Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka Podunavlje

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da nam se
dostave skenirane preslike slijedećih dokumenata (u pdf formatu) vezanih za zahvat Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka Podunavlje u općini Bilje:

1) Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva (Klasa: UP/I 351-03/17-02/48; Ur.broj: 517-06-2-1-1-17-4) od 08. lipnja 2017. godine
2) Zapisnik sa prve sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva, održane 27. lipnja 2017. u Bilju
3) Zapisnik sa druge sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva, održane 06. listopada 2017. u Zagrebu
4) Dopunjenu studiju utjecaja na okoliš za navedeni zahvat.

Unaprijed hvala,

S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Pristup Informacijama,

Poštovani,

 

Zbog nemogućnosti slanja zatraženog putem običnog maila, dostavljamo Vam
link na kojem se nalaze dopis sa prilozima-
[1]https://www.dropbox.com/sh/f958bcq5ae4fr...

 

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/sh/f958bcq5ae4fr...

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti je dostavilo sve tražene informacije, osim dopunjene Studije utjecaja na okoliš. Na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike na današnji dan (14.11.2017) se još uvijek nalazi "stara" studija.
Umjesto tražene studije, tijelo javne vlasti je dostavilo odgovore na primjedbe HDZPP_a koje su dane tijekom javne rasprave.
Ovdje želimo naglasiti nekoliko činjenica:
1) U postupku javne rasprave tijela javne vlasti samoinicijativno NIKADA ne dostavljaju odgovore na primjedbe javnosti i zaintresirane javnosti.
2) U postupku javne rasprave, iako su sjednice stručnog povjerenstva zakonom definirane kao javne, tijela javne vlasti samoinicijativno NIKADA ne obavještavaju ili pozivaju na sjednice predstavnike javnosti i zaintresirane javnosti koji su dostavili primjedbe.
3) U postupku javne rasprave tijela javne vlasti samoinicijativno NIKADA ne objavljuju Odluke o osnivanju i članovima stručnog povjerenstva.
Iz gore navedenog je potpuno jasno da se predstavniciima javnosti ili zainteresirane javnosti još uvijek onemogućuje odgovarajuće sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu.
Stoga je postojanje platforme "Imamo pravo znati" višestruko nužno i potrebno.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gđo. Tekić,
Zahvaljujemo se na dostavljenim informacijama. Kako su dostavljene sve tražene informacije, osim dopunjenje Studije utjecaja na okoliš, molimo Vas da nam je naknadno dostavite ili objavite na web stranicama Ministarstva.

Unaprijed hvala,
S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Pristup Informacijama,

Poštovani,

U obliku Jumbo maila dostavljamo konačnu Studiju za ribnjake Podunavlje.

LINK: https://jumboiskon.tportal.hr/download/9...

Lijep pozdrav,

Katarina Ljubos
Pristup informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Jumbomail briše podatke nakon nekog kratkog vremena, pa sam ja uplodao podatke za malo trajnije čuvanje ovdje:

https://app.box.com/s/nztobwt2iip0j67baf... [PDF, 34.6 MB]

Podaci s Dropbox linka:

https://app.box.com/s/bg5uog09uuaeiowjfu... [ZIP (s više PDF-ova), 23.5 MB]