Rezultati DPMR monitoringa u 2019

Trenutno čeka odgovor Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Postovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu izvješća, podataka i nalaza (sakupljanje, obradu i analizu podataka koji su potrebni za procjenu načina i učinka monitoringa propisanog odredbama Poglavlja II. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla, NN 79/08 i 51/13 - dalje Pravilnik), uključujući i rezultate drugih provedenih studija, sukladno clanku 4(d) Pravilnika- s podacima za 2019. godinu.

Trazene podatke molim dostaviti elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org