Rezultati DPMR monitoringa u 2019

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Postovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu izvješća, podataka i nalaza (sakupljanje, obradu i analizu podataka koji su potrebni za procjenu načina i učinka monitoringa propisanog odredbama Poglavlja II. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla, NN 79/08 i 51/13 - dalje Pravilnik), uključujući i rezultate drugih provedenih studija, sukladno clanku 4(d) Pravilnika- s podacima za 2019. godinu.

Trazene podatke molim dostaviti elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-154]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Tijelo tvrdi da nije zaprimilo mailove, iako je njihov email server potvrdio primitak emaila, te radi toga administratori servisa Imamo pravo znati su ponovno proslijedili na novu email adresu originalni zahtjev, te se racuna novi rok za odgovor.

---------- Forwarded message ---------
From: Marina Perišić
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 2:46 PM
Subject: RE: upozorenje, daje se; postupanje, traži se

Poštovani, 
ovim putem Vas obavještavam da Ministarstvo poljoprivrede uopće nije zaprimilo ovaj zahtjev.Sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, ljubazno Vas molim da predmetni zahtjev dostavite na ovu mail adresu ili na [email adresa sluzbenika za informiranje] kako bismo mogli postupiti po njemu.  

Unaprijed zahvaljujem.  

S poštovanjem, 
Mr.sc. Marina Perišić
Službenica za informiranje   
Ministarstvo poljoprivrede

Marina Perišić, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli Ministarstvu poljoprivrede tražeći rezultate DPMR monitoringa u 2019., sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), u nastavku dajemo odgovore:

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine uzeto je za potrebe Državnog programa monitoringa rezidua (DPMR) ukupno 2.691 uzoraka od životinja i njihovih proizvoda.
Od toga je analizirano 794 uzorka goveda, 584 uzorka svinja, 344 uzoraka peradi, 57 uzoraka koza i ovaca, 28 uzoraka konja, 11 uzoraka kunića, 31 uzorka divljači, 160 uzoraka morske i slatkovodne ribe, 218 uzoraka jaja (kokošjih i prepeličjih), 359 uzoraka kravljeg, kozjeg, ovčjeg i magarećeg mlijeka te 105 uzorka meda.

Od 2.691 uzoraka tijekom 2019. godine nesukladni nalazi su nađeni kod sljedećih uzoraka:
- Zabranjene tvari grupa A – 16 uzoraka (9 goveda, 6 svinje, 1 konj)
- Grupa B1+B2 (antimikrobne tvari + kokcidiostatici + NSAIDs) – 16 uzoraka (3 govedo, 1 svinja, 1 puran, 4 kokošja jaja, 1 prepeličje jaje, 2 med, 3 kravlje mlijeko, 1 kozje mlijeko)
- Kontaminanti grupa B3 – 53 uzorka ( mikotoksini: 27 govedo i 20 svinja; aflatoksin: 4 kravlje mlijeko; fipronil: 1 kokošje jaje)

S poštovanjem,

Mr.sc. Marina Perišić
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dodatak I. Pravilnika sadrzi opis grupa zabranjenih tvari:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Miroslav Schlossberg

Za: Marina Perišić

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg