Rješenje

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Molim vas da mi dostvite rješenja:

1.Inspekcijskim nadzorom obavljenim 10.siječnja 2017.godine (KLASA:UP/I-351-02/16-
03/1055, UR.BROJ: 517-08-1-2-5-2-17-5) u predmetu nadzora nasipavanja pomorskog dobra
u mjestu Sevid, uvala Oštrica Vela (Općina Marina) utvrđeno je da je na prostoru pomorskog
dobra (morske obale) izvršeno nasipavanje materijalom iz iskopa u duljini od 350 m koje nije
okarakterizirano kako dohrana plaže već kao nasipanje morske obale.

2. Za navedene radove Područna jedinica Šibenik, Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Uprava na inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdala je Rješenje (KLASA: UP/I-351-02/17-09/01, UR:BROJ: 517-08-1-2-5-2-17-1 od 12. siječnja 2017. godine) kojim se naređuje Općini Marina da za zahvat nasipanja morske obale u uvali Oštrica Vela u Sevidu, na čest. zem. 19849/1 k.o. Vinišće, ishodi rješenje od ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Rješenje'.

Nisam dobio nikakakav odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/rjese...

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

prosljeđujem Vam e-mail od 12. svibnja 2020. godine kojim je Vaš zahtjev
ustupljen Državnom inspektoratu, te ste obaviješteni o istom, ali koliko
vidim na krivu adresu pa se ispričavam na tom propustu.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.gov.hr

 

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Tuesday, May 12, 2020 1:41 PM
To: [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Rješenje-ustupa se

 

Poštovani,

S obzirom da se sukladno Zakonu o državnom inspektoratu navedeni zahtjev
odnosi na informacije u nadležnosti Državnog inspektorata, ustupam Vam
isti sukladno članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, br. 25/13 i 85/15).

 

S poštovanjem,

 

[5]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/3

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 135

e-mail: [6][e-mail adresa]

[7]www.mzoe.gov.hr

 

[8]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

prikazati citirane dijelove