Rješenje 1 - DIRH

Željko Smolčić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Željko Smolčić

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1.Inspekcijskim nadzorom obavljenim 10.siječnja 2017.godine (KLASA:UP/I-351-02/16-
03/1055, UR.BROJ: 517-08-1-2-5-2-17-5) u predmetu nadzora nasipavanja pomorskog dobra
u mjestu Sevid, uvala Oštrica Vela (Općina Marina) utvrđeno je da je na prostoru pomorskog
dobra (morske obale) izvršeno nasipavanje materijalom iz iskopa u duljini od 350 m koje nije
okarakterizirano kako dohrana plaže već kao nasipanje morske obale.

2. Za navedene radove Područna jedinica Šibenik, Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Uprava na inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdala je Rješenje (KLASA: UP/I-351-02/17-09/01, UR:BROJ: 517-08-1-2-5-2-17-1 od 12. siječnja 2017. godine) kojim se naređuje Općini Marina da za zahvat nasipanja morske obale u uvali Oštrica Vela u Sevidu, na čest. zem. 19849/1 k.o. Vinišće, ishodi rješenje od ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Državni inspektorat, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Rješenje 1 - DIRH'.

Čakam odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/rjese...

S poštovanjem,

Željko Smolčić