Rješenje 2 - DIRH

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas da mi dostavite rješenja:

1. Inspekcijskim nadzorom obavljenim 23. i 24. ožujka 2017. godine (KLASA: 351-02/17-03/131, UR.BROJ: 517-08-1-2-5-17-3) utvrđeno je da je na dijelu morske obale u naselju Betina ispred stambenih objekata u Ulici Obala Petra Krešimira IV, od kućnog broja 66A do kućnog broja 42, izveden zahvat nasipavanja morske obale.

2. Područna jedinica Šibenik, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Sektora
inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite
okoliša i energetike izdala je Rješenje (KLASA: UP/I-351-02/17-09/26, UR.BROJ: 517-08-1-2-
5-2-17-1 od 31. svibnja 2017. godine) kojim se naređuje Općini Tisno da za zahvat nasipavanja
morske obale u Ulici obala Petra Krešimira IV u naselju Betina na području Općine Tisno,
ishodi rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Za: Državni inspektorat, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Državni inspektorat, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Rješenje 2 - DIRH'.

Čakam odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/rjese...

S poštovanjem,

Željko Smolčić