Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostave dokumenti kako slijedi:

- Pravilnik odnosno odgovarajući opći akt kojim se uređuju plaće zaposlenika Hrvatske banke za obnovu i razvoj,

- Pravilnik odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj.

Molim da tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

S poštovanjem,
Robert Burić

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo obavijest o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Branka Bišćan
Službenik za informiranje

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama od 4.5.2022., u privitku dostavljamo popratni dopis te Rješenje broj 11/2022.

S poštovanjem,

Branka Bišćan
Službenik za informiranje

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove