Slobodan Obradović

Za: Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
[osobni podaci uklonjeni]

Janja Juzbasic,

Poštovani!
Vezano za Vaš upit od 16. srpnja 2019., a koji se odnosi na dostavljanje 
spiska članova upravnog i nadzornog  vijeća/odbora (predsjednik i članovi)
i iznose naknada za
 predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u protekla tri
mandata, 
odgovaramo Vam kako prema zakonskim odredbama i Statutu Zavičajnoga muzeja
Stjepan Gruber, Županja
Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji nema Upravo vijeće.
Nadzor nad radom Zavičajnoga muzeja Stjepan Gruber, Županja vrši se na
više razina koji su propisani u Preambuli 8. i Članku 45.
Statuta Zavičajnoga muzeja Stjepan Gruber, Županja koji glase:

Stručni nadzor nad radom Muzeja i nad zaštitom muzejske građe i
dokumentacije obavlja nadležni matični Muzej 

utvrđen aktom Ministra kulture u skladu sa Zakonom o muzejima.

Inspekcijski nadzor nad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom 

koja se štiti kao kulturno dobro obavljaju inspektori zaštite kulturnih
dobara sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Muzeja obavlja Ured državne uprave u
Vukovarsko-srijemskoj županiji.

O nalazu i mišljenju tijela nadzora iz stavka 1., 2. 3. ovog članka,
Ravnatelj je dužan upoznati Osnivača.

 Nadalje, odgovaramo i na Vaša pitanja vezana za iznose naknada. 
Dakle, iz prethodno navedenoga jasno je kako Zavičajni muzej Stjepan
Gruber, Županja 
nema uvid u visine naknada vezane za Nadzor.   
Obzirom na činjenicu da smo željeli poštivati rok za dostavljanje 
traženih informacija kako ne bi morali tražiti produženje roka, šaljemo
Vam
ove informacije u nadi da čete biti zadovoljni odgovorom i svakako Vam
stojimo
na raspolaganju ukoliko ima nekih nejasnoća. 
Janja Juzbašić, ravnateljica

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org