Sporazum o suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Čeka se odgovor na požurnicu Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Kako odgovarajući dokument nisam uspio pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta ni Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovim putem molim da mi dostavite "Sporazum o suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu" sklopljenog 25. svibnja 2020. (KLASA: 900-06/20-02/21; URBROJ: 498-03-02-01/1-20-03).

S poštovanjem,

Duje Kovačević
novinar, srednja.hr

Za: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Nakon što sam dostavio PPI zahtjev Medicinskom fakultetu u Zagrebu te Hrvatskom katoličkom sveučilištu, od Medicinskog fakulteta dobio sam odgovor da za slanje Sporazuma o suradnji treba biti suglasno i Hrvatsko katoličko sveučilište; a od Hrvatskog katoličkog sveučilišta dobio sam odgovor da je suglasno ustupiti mi dokument, ako se s tim složi i Medicinski fakultet u Zagreb. Obje strane upoznate su s korespondencijom budući da sam je kanalima elektroničke pošte na obje institucije i proslijedio. Shodno tomu, još jednom molim da mi se dostavi Sporazum o suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

S poštovanjem,
Duje Kovačević
novinar, srednja.hr