Standardni podaci iz RGFI-a u strojno čitljivom formatu

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Financijska agencija, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: GONG

Za: Financijska agencija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13 i 85/15) Članak 5. stavak (3), Članak 10. stavak (5),
Članak 28. stavak (1) i Članak 31. stavak (1) obraćamo se sa
zahtjevom da nam dostavite standardne podatke iz Registra godišnjih
financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu otvorenom za
ponovnu uporabu.

S poštovanjem,
Jelena Berković
GONG

Spojite s ovim

Financijska agencija, Zagreb


Attachment graycol.gif
0K Download


Poštovana gospođo Berković,

zaprimili smo Vaš zahtjev te Vas obavještavamo da će Financijska agencija
o njemu odlučiti u roku propisanom Zakonom o pravu na pristup
informacijama.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
Službenik za informiranje
Financijske agencije
e-mail: [FINA e-mail za zahtjeve]

[1]Inactive hide details for GONG ---11.07.2018 11:59:58--- Za:
Financijska agencija, ZagrebGONG ---11.07.2018 11:59:58---     Za:
Financijska agencija, Zagreb

From: GONG <[ZPPI #6541 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 11.07.2018 11:59
Subject: Standardni podaci iz RGFI-a u strojno čitljivom formatu

--------------------------------------------------------------------------

     Za: Financijska agencija, Zagreb
   
    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
    broj 25/13 i 85/15) Članak 5. stavak (3), Članak 10. stavak (5),
    Članak 28. stavak (1) i Članak 31. stavak (1) obraćamo se sa
    zahtjevom da nam dostavite standardne podatke iz Registra godišnjih
    financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu otvorenom za
    ponovnu uporabu.
   
    S poštovanjem,
    Jelena Berković
    GONG
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
   
    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [ZPPI #6541 email]
   
    Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
    za Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
    koristeći ovaj obrazac:
    [2]http://imamopravoznati.org/change_reques...
   
    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [3]http://imamopravoznati.org/help/officers
   
    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
   
    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.
   
   
   

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Financijska agencija, Zagreb


Attachment graycol.gif
0K Download


Poštovana gospođo Berković,

u skladu sa člankom 22. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama,
N.N., broj: 25/2013, 85/2015 (u daljnjem tekstu: Zakon), obavještavam Vas
o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz Vašeg
zahtjeva od 11. 7. 2018. godine  kojim tražite dostavu standardnih podatke
iz Registra godišnjih financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu
otvorenom za ponovnu uporabu (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Rok se produžuje za 15 dana, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona, iz
razloga navedenih:
- u članku 22. st. 1. podstavak 2) Zakona - obzirom da jednim Zahtjevom
tražite veći broj različitih informacija, kao i
- u članku 22. st. 1. podstavak 3) Zakona - obzirom da je produženje roka
nužno da bi se osigurala potpunost i točnost traženih informacija.

Obzirom da je Vaš Zahtjev vrlo kompleksan, odnosno da se odnosi na veliki
broj informacija te da rješavanje o Zahtjevu podrazumijeva složen,
kompleksan i ekonomičan pristup, kao i veliki i zahtjevan angažman radnika
Fine, predlažemo održavanje zajedničkog sastanka glede rješenja Vašeg
Zahtjeva.

Sastanak predstavnika GONG-a i Fine predlažemo već za sljedeći tjedan.

Ako prihvatite ovaj prijedlog, obavještavam Vas da je osoba za kontakt
glede održavanja tog sastanka, gđa. Branka Viduka iz Centra za registre
Fine. Njena e-mail adresa je: [e-mail adresa].

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
Službenik za informiranje
Financijske agencije
e-mail: [FINA e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Financijska agencija, Zagreb

Poštovani,

u rješenju Financijske agencije od 25. 10. 2018. kojim se odobrava GONG-u
preuzimanje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (RGFI)
u strojno čitljivom obliku dostupnom za ponovnu uporabu, navedeno je da će
Financijska agencija dostaviti GONG-u link za dohvat RGFI-a u strojno
čitljivom obliku.

Slijedom navedenoga, dostavljamo Vam adresu na kojoj se može pristupiti
navedenom registru: [1]http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/prij...

preko Google Chroma, a ne Internet Explorera.

Prije uvida/preuzimanja podataka iz RGFI-a potrebno je registrirati se kao
korisnik.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
Službenik za informiranje
Financijske agencije
e-mail: [FINA e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Financijska agencija, Zagreb može: