Statistički prikaz kaznenih djela po policijskim postajama

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija, molim dostavu
informacija tj. podatke o broju kaznenih djela prikazanih po
člancima iz Kaznenog zakona, za godine 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. po
Policijskim postajama na području RH.

Molila bih i da uključite i stopu razriješenosti ovih dijela ukoliko su te informacije dostupne.

U slučaju kakvih pitanja, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.  

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

References

Visible links
2. http://www.mup.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.mup.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,  

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.  

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Vojković Ana Marija
Poslano: 4. kolovoza 2017. 12:30
Prima: Pitanja MUP
Predmet: FW: Skenirani dokument
 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 6.8.2017 poslao sam tijelu javne vlasti "Prigovor čelniku tijela javne vlasti po ZUP-u - Statistički prikaz kaznenih djela po policijskim postajama" (1732-107).

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas sam postanskim putem zaprimio Rjesenje tijela javne vlasti kojim odbijaju pristup informacijama.

Klasa 008-01/17-01/99
Urbroj: 511-01-11-17-7
Od 28.9.2017.

Sken: https://app.box.com/s/4ts8bbdu40if4bs4cm...

Miroslav Schlossberg

U Zagrebu 18. listopada 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

TIJELO: Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Ministarstva unutarnjih poslova - MUP (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama sa zahtjevom za pristup informacijama od 18. srpnja 2017., dostupan na linku http://imamopravoznati.org/request/stati...
Dopis tijela javne vlasti klasa 008-01/17-01/99, urbroj 511-01-11-17-6 od 2. kolovoza 2017.
Rješenje tijela javne vlasti klasa 008-01/17-01/99, urbroj 511-01-11-17-7 od 28. rujna 2017.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 18. srpnja 2017. godine podnio zahtjev za pristup informacijama tj. podatke o broju kaznenih djela prikazanih po člancima iz Kaznenog zakona, za godine 2011, 2012, 2013, 2014. I 2015. Po Policijskim postajama na području RH. Žalitelj je zamolio da tijelo javne vlasti uključi i stopu razriješenosti ovih dijela ukoliko su te informacije dostupne.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

II. Dana 28. srpnja 2017. tijelo javne vlasti obavijestilo je o produženju roka za odgovor.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

III. Dana 4. kolovoza 2017. tijelo javne vlasti dostavilo je putem elektroničke pošte dopis kojim odbija pristup informaciji.

Tijelo je odlučilo da zahtjev od 18. srpnja nije zahtjev u smislu ZPPI-ja.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

IV. Dana 6. kolovoza 2017. žalitelj je podnio predstavku čelniku tijela javne vlasti jer je tijelo izostalo dostaviti rješenje o odbijanju i obavijest o pravnom lijeku.

V. Dana 28. rujna 2017. tijelo javne vlasti rješenjem odbija pristup informaciji.

U rješenju tijelo citira dopis od 4. kolovoza 2017, te navode kako su obavijestili podnositelja zahtjeva da putem internetske stranice MUP-a može doći do dijela traženih podataka, i to na poveznici: http://www.mup.hr/ministarstvo/dokumenti....

U bitnome tijelo javne vlasti navodi kako je neosporno utvrđeno da korisnik prava na pristup informacijama traži stvaranje nove informacije, a što je ocjenjeno kao podnesak.

Također tijelo navodi kako je postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja pravilno proveden a postupanje tijela je pravilno provedeno.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti od 28. rujna 2017.

VI. Dana 6. kolovoza 2017. žalitelj je podnio predstavku čelniku tijela javne vlasti jer je tijelo izostalo dostaviti rješenje o odbijanju i obavijest o pravnom lijeku.

D o k a z : rješenje klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj 401-01/21-16-01 od 28. lipnja 2016; očitovanje tijela javne vlasti urbroj 80-975/1-16 od 11. travnja 2016.

VII. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predstavke po Zakonu o upravnom postupku (30 dana).

VIII. Žalitelj smatra kako tijelo javne vlasti nije uspjelo niti u rješenju od 28. rujna dokazati da ovaj zahtjev se ne smatra zahtjevom po ZPPI-u niti su detaljnije obrazložili.

Nadalje, žalitelj smatra kako tijelo čak i kada raspolaže dijelom traženih informacija, dužni su ih dostaviti. Ovo se odnosi na izjavu tijela kako se dio traženih informacija nalazi na internetskim stranicama tijela pod tijelom “statistika” no tijelo nije niti provjerilo niti dostavilo podatke, a rješenjem nisu odbili drugi ostatak niti su naveli o kojim se to informacijama radi a da tijelo njima ne raspolaže.

IX. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

Žalba se uvažava.
Poništava se Rješenje tijela javne vlasti.
Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju dostavi na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu izvornog zahtjeva) dostavi informacije u skladu s Zakonskim propisima.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti (MUP) obavijestio me dopisom klasa 008-01/17-01/99 od 30. listopada 2018. o rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/17-01/947 kojim se odbija zalba protiv rjesenja MUP-a jer je neosnovana.

U bitnome je navedeno da je postupku rjesavanja zalbe Povjerenik za informiranje trazio ocitovanje MUP-a a o cemu je sastavljen zapisnik klasa 008-01/17-01/99, urbroj 511-01-11-18-16 od 8. lipnja 2018. Izvrsenim uvidom utvrdeno je da MUP ne posjeduje informacije na nacin kako ih je zatrazio zalitelj odnosno da bi MUP trebao uloziti dodatan trud (izraditi aplikativno rjesenje) da bi iz baze sirovih podataka izvuklo podatke koje zalitelj trazi i na taj nacin stvorilo novu informaciju. Prema rijecima predstavnika Sluzbe za stratesko planiranje, statistiku i napredenje rada Ministarstva unutarnjih poslova za dobivanje podataka na nacin kako ih je zatrazio zalitelj bio bi potreban angazman Sluzbe za informatiku Ministarstva unutarnjih poslova i to u vidu izrade aplikativnog rjesenja koje bi zahtjevalo nerazmjeran utrosak vremena i sredstava.