Statistički prikaz kaznenih djela po policijskim postajama

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija, molim dostavu
informacija tj. podatke o broju kaznenih djela prikazanih po
člancima iz Kaznenog zakona, za godine 2011, 2012, 2013, 2014. i
2015. po
Policijskim postajama na području RH.

Molila bih i da uključite i stopu razriješenosti ovih dijela
ukoliko su te informacije dostupne.

U slučaju kakvih pitanja, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Od: Pitanja MUP
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png
6K Download

Attachment image2017 07 28 144026.pdf
149K Download View as HTML


Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.  

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

References

Visible links
2. http://www.mup.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.mup.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Od: Pitanja MUP
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png
6K Download

Attachment image2017 08 04 122824.pdf
263K Download View as HTML


Poštovani,  

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.  

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

Služba za odnose s javnošću

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

[2]www.mup.hr

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][e-mail adresa]

Ministry of the Interior
Minister's Office
Public Relations Department
Ulica grada Vukovara 33
Zagreb 10000, Croatia
[4]www.mup.hr
Phone: +385 1 61 22 353
Fax:      +385 1 61 22 771
E-mail: [5][e-mail adresa]

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Vojković Ana Marija
Poslano: 4. kolovoza 2017. 12:30
Prima: Pitanja MUP
Predmet: FW: Skenirani dokument
 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 6.8.2017 poslao sam tijelu javne vlasti "Prigovor čelniku tijela javne vlasti po ZUP-u - Statistički prikaz kaznenih djela po policijskim postajama" (1732-107).

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas sam postanskim putem zaprimio Rjesenje tijela javne vlasti kojim odbijaju pristup informacijama.

Klasa 008-01/17-01/99
Urbroj: 511-01-11-17-7
Od 28.9.2017.

Sken: https://app.box.com/s/4ts8bbdu40if4bs4cm...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

U Zagrebu 18. listopada 2017.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

TIJELO: Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Ministarstva unutarnjih poslova
- MUP (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja
prava na pristup informacijama.

Prilozi:

Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup
informacijama sa zahtjevom za pristup informacijama od 18. srpnja
2017., dostupan na linku
http://imamopravoznati.org/request/stati...
Dopis tijela javne vlasti klasa 008-01/17-01/99, urbroj
511-01-11-17-6 od 2. kolovoza 2017.
Rješenje tijela javne vlasti klasa 008-01/17-01/99, urbroj
511-01-11-17-7 od 28. rujna 2017.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,
85/15, dalje u tekstu: Zakon), žalitelj je tijelu javne vlasti dana
18. srpnja 2017. godine podnio zahtjev za pristup informacijama tj.
podatke o broju kaznenih djela prikazanih po člancima iz Kaznenog
zakona, za godine 2011, 2012, 2013, 2014. I 2015. Po Policijskim
postajama na području RH. Žalitelj je zamolio da tijelo javne
vlasti uključi i stopu razriješenosti ovih dijela ukoliko su te
informacije dostupne.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

II. Dana 28. srpnja 2017. tijelo javne vlasti obavijestilo je o
produženju roka za odgovor.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

III. Dana 4. kolovoza 2017. tijelo javne vlasti dostavilo je putem
elektroničke pošte dopis kojim odbija pristup informaciji.

Tijelo je odlučilo da zahtjev od 18. srpnja nije zahtjev u smislu
ZPPI-ja.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup
informacijama, zahtjev od 18. srpnja 2017.

IV. Dana 6. kolovoza 2017. žalitelj je podnio predstavku čelniku
tijela javne vlasti jer je tijelo izostalo dostaviti rješenje o
odbijanju i obavijest o pravnom lijeku.

V. Dana 28. rujna 2017. tijelo javne vlasti rješenjem odbija
pristup informaciji.

U rješenju tijelo citira dopis od 4. kolovoza 2017, te navode kako
su obavijestili podnositelja zahtjeva da putem internetske stranice
MUP-a može doći do dijela traženih podataka, i to na poveznici:
http://www.mup.hr/ministarstvo/dokumenti....

U bitnome tijelo javne vlasti navodi kako je neosporno utvrđeno da
korisnik prava na pristup informacijama traži stvaranje nove
informacije, a što je ocjenjeno kao podnesak.

Također tijelo navodi kako je postupku koji je prethodio donošenju
ovog rješenja pravilno proveden a postupanje tijela je pravilno
provedeno.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti od 28. rujna 2017.

VI. Dana 6. kolovoza 2017. žalitelj je podnio predstavku čelniku
tijela javne vlasti jer je tijelo izostalo dostaviti rješenje o
odbijanju i obavijest o pravnom lijeku.

D o k a z : rješenje klasa UP/II-008-07/16-01/120, urbroj
401-01/21-16-01 od 28. lipnja 2016; očitovanje tijela javne vlasti
urbroj 80-975/1-16 od 11. travnja 2016.

VII. Žalitelj napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok
za rješavanje predstavke po Zakonu o upravnom postupku (30 dana).

VIII. Žalitelj smatra kako tijelo javne vlasti nije uspjelo niti u
rješenju od 28. rujna dokazati da ovaj zahtjev se ne smatra
zahtjevom po ZPPI-u niti su detaljnije obrazložili.

Nadalje, žalitelj smatra kako tijelo čak i kada raspolaže dijelom
traženih informacija, dužni su ih dostaviti. Ovo se odnosi na
izjavu tijela kako se dio traženih informacija nalazi na
internetskim stranicama tijela pod tijelom “statistika” no tijelo
nije niti provjerilo niti dostavilo podatke, a rješenjem nisu
odbili drugi ostatak niti su naveli o kojim se to informacijama
radi a da tijelo njima ne raspolaže.

IX. Budući da tijelo javne vlasti nije u upravnom postupku
dostavilo tražene podatke, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

Žalba se uvažava.
Poništava se Rješenje tijela javne vlasti.
Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana žalitelju dostavi
na najekonomičniji način (npr. elektronskim putem na adresu
izvornog zahtjeva) dostavi informacije u skladu s Zakonskim
propisima.

Žalitelj:
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Tijelo javne vlasti (MUP) obavijestio me dopisom klasa 008-01/17-01/99 od 30. listopada 2018. o rjesenju Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/17-01/947 kojim se odbija zalba protiv rjesenja MUP-a jer je neosnovana.

U bitnome je navedeno da je postupku rjesavanja zalbe Povjerenik za informiranje trazio ocitovanje MUP-a a o cemu je sastavljen zapisnik klasa 008-01/17-01/99, urbroj 511-01-11-18-16 od 8. lipnja 2018. Izvrsenim uvidom utvrdeno je da MUP ne posjeduje informacije na nacin kako ih je zatrazio zalitelj odnosno da bi MUP trebao uloziti dodatan trud (izraditi aplikativno rjesenje) da bi iz baze sirovih podataka izvuklo podatke koje zalitelj trazi i na taj nacin stvorilo novu informaciju. Prema rijecima predstavnika Sluzbe za stratesko planiranje, statistiku i napredenje rada Ministarstva unutarnjih poslova za dobivanje podataka na nacin kako ih je zatrazio zalitelj bio bi potreban angazman Sluzbe za informatiku Ministarstva unutarnjih poslova i to u vidu izrade aplikativnog rjesenja koje bi zahtjevalo nerazmjeran utrosak vremena i sredstava.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: