Aleksandar Gavrilović

Za: Grad Našice

Za: Grad Ivanić-Grad

1. Imate li posebni ured za kulturu ili je ta djelatnost pripijena širem uredu (ako da, kojem)?
2. Koliki budžet odvajate za rad tog ureda, i koliki je ukupni godišnji budžet vaše JLS, za godine 2021., 2022., 2023., 2024.? Ako ured ima širi djelokrug, a pratite i budžet samo za kulturu, pošaljite nam i budžet unutar tog ureda namjenjen samo kulturi.
3. Koliko ustanova u kulturi je u ovlasti vaše JLS (npr: muzeji, galerije...) i koliko zaposlenika imate u svim tim ustanovama zajedno?
4. Imate li godišnji program financiranja potreba u kulturi? Ako da, koliki su iznosi financiranja za 2021., 2022., 2023., 2024. te odobrene prijavitelje i iznose.

Vjerojatno vam je najlakše ako mi za budžete i financiranja samo dostavite "OBRAZAC IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI" za pojedine godine tj. za 2021. godinu "UPITNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE".

S poštovanjem,

Aleksandar Gavrilović

S poštovanjem,

Aleksandar Gavrilović

Ivona Ćosić, Grad Našice

1 privitaka

Poštovani,

u privitku e-maila dostavljam Vam odgovor na zahtjev.

prikazati citirane dijelove