Statistika o postupcima temeljenima na neetičkom ponašanju liječnika

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska liječnička komora, Zagreb.

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj zaprimljenih zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka pred Hrvatskom liječničkom komorom koje se temelje na neetičkom ponašanju liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj pokrenutih postupaka pred Časnim sudom komore po pitanju neetičkog ponašanju liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj pokrenutih postupaka koji su dospjeli do Visokog časnog suda komore, a tiču se neetičkog ponašanju liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj predmeta koje je Komora pokrenula nad liječnicima zbog neetičkog ponašanja koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica, a na temelju kaznenih suđenja koji su se vodili protiv liječnika na nekom od sudova RH.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj mjera ukora i javnih ukora koji su sudovi HLK odredili liječnicima zbog neetičkog ponašanja koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

-Dokumente iz kojih je vidljiv broj privremeno oduzetih licenca na temelju neetičkog ponašanja liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.
Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom.

- Također, zamolila bih mi se dopusti uvid u ili da mi se dostave sve odluke Časnog suda Komore i Visokog suda Komore (uz dakako, anonimizaciju imena i osobnih podataka) kojima za slučajeve liječnika kojima je privremeno ili trajno oduzeta licenca na temelju neetičkog ponašanja liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica.

Ukoliko Hrvatska liječnička Komora ne posjeduje gore navedene statističke podatke tj. dokumente, zamolila bih da mi se u tom slučaju dostave svi predmeti vođeni pred Časnim sudom ili Visokim sudom Komore, a tiču se neetičkog ponašanja liječnika koje bi spadalo u domenu seksualnog zlostavljanja (seksualno uznemiravanje, seksističko ponašanje i primjedbe, neprimjereni dodiri i verbalni istupi, seksualno napastovanje i/ili silovanje pacijenata/ica i/ili kolega/ica. Zamolila bih da se dokumenti dostave od 2004. godine zaključno s 2020. godinom, uz dakako anonimizaciju osobnih podataka i imena osoba.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) tj. da ih anonimizirate.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić
[osobni podaci]
[osobni podaci]
Hrvatska

Katja Kelemen, Hrvatska liječnička komora, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

                                                           

Hrvatska liječnička komora zaprimila je 2. veljače 2021., putem
elektroničke pošte Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup
informacijama.

 

S obzirom da je člankom 18. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon o
pravu na pristup informacijama) propisano kako pisani zahtjev, između
ostaloga, mora sadržavati adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
pozivamo Vas da gore navedeni zahtjev ispravite u roku od 5 dana od dana
zaprimanja ovog poziva za ispravak, a sve sukladno članku 20. stavku 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Ukoliko navedene nedostatke ne ispravite u traženom roku, Vaš zahtjev ćemo
odbaciti rješenjem.

 

S poštovanjem,

 

Katja Kelemen,

 

 

Službenik za informiranje

 

[1]cid:[email protected]

 

A  Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

 

T   + 385 1 45 00 830

 

F   + 385 1 46 55 465

 

E   [2][e-mail adresa]

 

W  [3]www.hlk.hr

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima
koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke
elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i
pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti
spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste
poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti
izbrišite iz svog računalnog sustava.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.hlk.hr/

Za: Katja Kelemen

Poštovana,

Vezano za Vaš zahtjev za dopunu moga zahtjeva za pristup informacijama na ovoj poveznici: https://imamopravoznati.org/request/stat...

želim Vas obavijestiti da stranica ne dopušta da navedem svoju privatnu poštansku adresu kao niti da ispravim prethodni zahtjev. Također, ukoliko se traži infromacija u elektronskom obliku, nema potrebe za dostavom kućne adrese, kao što je navedeno u objašnjenjima na ovoj poveznici: https://imamopravoznati.org/help/privacy

Ipak, ukoliko Vam je kućna adresa potrebna za dostavu podataka papirnatim putem, za svaki slučaj sam Vam upravo oslala potrebne podatke putem maila. Molila bih Vas da potvrdite prijem maila.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić