Statistika odstrijeljenih ptica za lovnu godinu 2014.

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija: o broju odstrijeljenih jedinki ptica sa popisa
pernate divljači, raspoređen prema vrstama, u lovnoj godini 2014.,
odnosno broj odstrijelejnih jedinki sljdećeih vrsta:

fazan – gnjetlovi (Phasianus sp. L.)
jarebice kamenjarke:
– grivna (Alectoris graeca Meissn.)
– čukara (Alectoris chucar)
trčka skvržulja (Perdix perdix L.)
prepelice:
– pućpura (Coturnix coturnix L.)
– virdžinijska (Coturnix virginiana L.)
šljuke:
– bena (Scolopax rusticola L.)
– kokošica (Gallinago gallinago L.)
golub divlji:
– grivnjaš (Columba palumbus L.)
– pećinar (Columba livia Gmelin.)
guske divlje:
– glogovnjača (Anser fabalis Latham.)
– lisasta (Anser albifrons Scopoli.)
patke divlje:
– gluhara (Anas platyrhynchos L.)
– glavata (Aythya ferina L.)
– krunasta (Aythya fuligula L.)
– pupčanica (Anas querquedula L.)
– kržulja (Anas crecca L.)
liska crna (Fulica atra L.)
vrana siva (Corvus corone cornix L.)
vrana gačac (Corvus frugilegus L.)
čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)
svraka (Pica pica L.)
šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: