Statistika prijava na programe 2015.

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas statistiku prijava po programima Erasmus +, Program za cijeloživotno obrazovanje, Mladi na djelu, CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti za 2015. godinu

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Ivan Katavić, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb

Poštovana gđo. Podgoršek,

sukladno čl. 23. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Agencija za mobilnost i programe Europske unije Vam dostavlja tražene podatke.

Molimo Vas da imate u vidu sljedeće:
- podaci o statistikama prijava za Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu ne postoje za navedeni period s obzirom na to da su isti završeni još 2013. g. kada je ujedno bila posljednja prijavna godina (navedene programe je 2014. g. obuhvatio/zamijenio novi program EU - Erasmus+),
- podaci koji su dostavljeni odnose se na akademsku godinu 2014./2015., a ne kalendarsku jer se podaci prikupljaju na bazi akademske godine. Podaci koji se odnose na akademsku godinu 2015./2016. još nisu dostupni.

Svi dostupni podaci za program Erasmus+, a ujedno i za prethodne programe, su već javno objavljeni na našim stranicama: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/o-age... te Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske: https://data.gov.hr/data/search?publishe....

Podaci za CEEPUS u akademskoj godini 2014./2015.:

Prijave za dolazne mobilnosti u Hrvatsku:

Zaprimljene: 437
Potvrđene: 319 (od toga 268 mobilnosti ostvareno, 51 mobilnost obustavljena)
Odbijene: 118

Prijave za odlazne mobilnosti:

Zaprimljene: 443
Potvrđene: 345 (od toga 316 mobilnosti ostvareno, 29 mobilnost obustavljena)
Odbijene: 98

Napomene:

1) svi podaci odnose se na zaprimljene, potvrđene ili odbijene prijave na nivou svih instanca koje sudjeluju u potvrdi ili odbijanju prijava u online sustavu CEEPUS-a, a to su strane visokoškolske institucije, strani uredi za CEEPUS, hrvatske visokoškolske institucija te Hrvatski nacionalni ured za CEEPUS. Drugim riječima, broj zaprimljenih prijava ne odnosi se samo na prijave za dolazne mobilnosti u Hrvatskoj koje je zaprimio Hrvatski ured za CEEPUS, već sve od navedenih instanca. Na isti način, broj odbijenih prijava ne odnosi se samo na prijave koje je odbio Hrvatski ured za CEEPUS, već bilo koja od navedenih instanca.
2) Konačan broj realiziranih odlaznih mobilnosti iz Hrvatske nije poznat, vezano uz činjenicu da se moguća naknadna odustajanja ne moraju nužno evidentirati u sustavu CEEPUS-a. U CEEPUS-u prihvatne zemlje isplaćuju stipendije dolaznim stipendistima, stoga su podaci za dolazne mobilnosti u Hrvatsku precizni, a podaci za odlazne ostvarene stipendije aproksimativni (stvaran broj može biti jedino niži od navedenog, prema našoj procjeni 10%).

Niže su podaci o broju zaprimljenih prijava za Bilateralni program akademske mobilnosti.

Akademska godina 2015./2016.

UKUPNO 302 prijave:
• 107 (dolazni natječaj)
• 195 (odlazni natječaji)

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Ivan Katavić

Viši stručni savjetnik u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+ /
Senior Adviser in the Department for Coordination and Quality Assurance of the Erasmus+ Programme

Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes

Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
tel  +385 (0)1 5005 635
fax +385 (0)1 5005 699

[AMPEU e-mail za zahtjeve]
www.mobilnost.hr

prikazati citirane dijelove