Statistika zahtjeva o odobravanju korištenja sekundarne pravne pomoći u 2018 i 2019

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/2013, https://sredisnjikatalogrh.gov.hr//cadia...), glava Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći, članak 16., točka (1) propisuje da se postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu. Sam sadržaj propisan je Pravilnikom o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (NN 064/2014, NN 020/2016, https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/cadial...).

Ljubazno vas molim dostavu informacije o broju zaprimljenih zahtjeva za odobravanje korištenja sekundarne pravne pomoći u uredu državne uprave iz naslova i to za godine:
- 2018. godina (suma zaprimljenih zahtjeva u cijeloj godini)
- 2019. godina (suma zaprimljenih zahtjeva u cijeloj godini).

Molim vas odgovor digitalnim putem kao najekonomičniji način odgovora na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Nikša Miletić DNŽ, Dubrovačko-neretvanska županija

1 privitaka

Poštovani,
Odgovor na vaš Zahtjev na pravo na pristup informacijama je u privitku.
--
S poštovanjem,
Nikša Miletić
Viši stručni suradnik za medije i odnose s javnosti
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020/351-405
Mob.: 099/530 8854 
E-mail: [1][Dubrovačko-neretvanska županija e-mail za zahtjeve]
Web page: [2]www.dnz.hr

References

Visible links
1. mailto:[Dubrovačko-neretvanska županija e-mail za zahtjeve]
2. http://www.dnz.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: Nikša Miletić DNŽ

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg