Stiti li Ministarstvo kulture nezakonitosti u HNK-a u Osijeku?

Zahtjev za pristup informacijama od Danko Vojnovic za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb
Postovana,
Dana 16.srpnja 2019. godine u odgovoru sluzbenika za informiranje Ministarstva kulture RH, g. Maria Violica (klasa:008-01/19-01/0082, ur.broj 532-06-01/07-19-2), na upit o Upravnom nadzoru u Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku, izvijescen sam o slijedecem,
Citat:
"...u predmetnom zahtjevu niste naveli tocno o kakvoj se vrsti nezakonitosti radi u poslovanju HNK-a u Osijeku"
Kako recenom logikom proizlazi potreba kvalifikacije nezakonitosti, isto predmnjeva i dokaze za navedeno, kako bi uopce doslo do rada Upravne inspekcije ukoliko se prijavitelj (u ovom slucaju ja osobno) ne zeli izloziti bicu kaznenoga djela laznog prijavljivanja.
Slijedom recenoga, uputio sam niz dopisa s cinjenicama, i dokaznom dokumentacijom koja direktno ukazuje na vrstu, kaznjivost i neodrzivost nepravilnosti koje zahtijevaju postupanje Upravne inspekcije, i to slijedecim redom:
1.dana 17.srpnja 2019. godine (srijeda)
2.dana 19. srpnja 2019. godine (petak)
3.dana 24.srpnja 2019. (srijeda)
4. dana 25. srpnja 2019. (cetvrtak)
5.dana 01. kolovoza 2019. godine (cetvrtak)
6. dana 08.kolovoza 2019. godine (cetvrtak)
7. dana 09. kolovoza 2019. godine (petak)
8. i kao posljednji u nizu dana 19.08. (ponedjeljak) - koji sadrzaj Vam i ovim putem ponavljam
Citat:
"Prikriva li Ministrica kulture RH - razvidne nezakonitosti u HNK u Osijeku?
pon, 19. kol 13:33 (prije 2 dana)
prima kabinet, pisarnica1, Mario.Violic

Postovana,
Uz duzno postovanje i vjeru u pravnu drzavu, Upravnoj inspekciji Ministarstva kulture u nekoliko navrata dostavljene su cinjenice koje vrlo ocito ukazuju na nepopravljivu stetu uglednoj nacionalnoj kazalisnoj kuci - Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku.
Ukoliko zbog nemogucnosti provodjenja zakona, Upravnoj inspekciji nije bilo dovoljno dokaza i argumenata (otkazivanje opere Trubadur, neazurnost po propisima o pravu na pristup informacijama, samovoljno placanje odvjetnickog ureda za savjetovanje pravne sluzbe u redovnom poslovanju, itd.), slijedeci tekst i cinjenice koje ovim putem dostavljam, cine postupanje Upravne inspekcije neposredeno odgovornom za cinjenje ili necinjenje (ili ne smiju ili ne znaju, trecega nema).
C I NJ E N I C E i O B R A Z L O Z E NJ E:
1. Dana 21.03.2019. godine Odlukom o izmjeni Pravilnika o unutrasnjem ustrojstvu i nacinu rada Hrvatskoh narodnog kazalista u Osijeku, dodaje se NOVO radno mjesto pod nazivom - Pomocnik intedanta za EU projekte, prekogranicnu i medjunarodnu suradnju.
Odluku donosi i potpisuje Predsjednica kazalisnog vijeca HNK u Osijeku dr.sc. Gordana Lesinger, a na PRIJEDLOG INTEDANTA HNK-a u Osijeku.
* obzirom kako se u to vrijeme vec zna kako tadasnji intedant odlazi u mirovinu, suspektan i je mozebitno uz korumptivne momente, odnos (dogovor?) intedanta Snajdera i poslovne ravnateljice Vrselje (za koju je izvjesno kako je nova Intedantica)
Dokazi:
- Ugovor ur.broj 630
- ocitovanje g.Bozidara Snajdera o razlozima i motivima za ovakvo bezocno pogodovanje (nastavno vidljivo) svojoj dugogodisnjoj prvoj suradnici gdji.Drazeni Vrselja
- ocitovanje Predsjednice i clanova Kazalisnog vijeca HNK-a u Osijeku
2.Dana 01.travnja 2019. godine Ugovorom o radu broj 695, a uz prethodno Rjesenje Gradskog vijeca Grada Osijeka od 18. prosinca 2018. godine i potvrdi imenovanja ministrice kulture, sklopljen je ugovor o obavljanju poslova Intedanta HNK-a s Drazenom Vrselja, dotadasnjom Poslovnom ravnateljicom odgovornom za poslovanje HNK-a.
Medjutim, u clanku 2. stavak 2. uglavljena je notorno moralno nakazna i nezakonita odredba kojom se ponizava pravni sustav Republike Hrvatske i porezni obveznici, citat:
"HNK u Osijeku se obvezuje za slucaj razrjesenja Intedantice prije isteka mandata i/ili prestanka ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga imenovanoj ponuditi zakljucenje ugovora na neodredjeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta pomocnik intedanta za EU projekte, prekogranicnu suradnju i medjunarodnu suradnju"
*tocka 1 dopisa
U ovom temeljnom ugovoru placa kao konstitutivni element nije naznacena vec upucuje na Kolektivni ugovor u kome je koeficijent radnog mjesta intedantice 4,50, ali dana 05.svibnja 2019. godine Aneksom broj 1051 odredjuje se placa po koeficijentu 4,50???
* radi li se ovdje samo o nomotehnickom neznanju ili pokusaju prikrivanja vezano za cinjenice iz tocke 1.
Dokazi:
- Ugovor br.695
- Aneks ugovora broj 1051
- Kolektivni ugovor HNK-a u Osijeku u kome je koeficijent 4,50
3. Sluzbeno potpisivanje dokumenta, ugovora i pravnih akata?
Jednostavnim uvidom u sve dosada dostavljene preslike dokumentacije Hrvatskog narodnog kazalista u Osijeku, vidljivo je kako je jedino na Ugovoru od 01, travnja 2019. godine Drazena Vrselja potpisana imenom i prezimenom citko da se bez imalo dvojbe vidi kako se potpisano cita - Drazena Vrselja. Na svoj ostaloj dokumentaciji (koja Vam je dostavljena ili na raspolaganju) radi se o nekim parafima ili necitkim potpisima. Medjutim na velikoj vecini dokumenata kao treci supotpisnik pojavljuje se nekakav potpis koji se cita kao Djapic i postavlja se pitanje svrhe i uloge recenoga supotpisivanja?
Dokazi:
- ocitovanje djelatnice marketinga HNK-a u Osijeku je li i zasto potpisnik sve sluzbene dokumentacije
* naime, izvjesna Ana Djapic je i odgovarala i na upite po pravu na pristup informacijama, na sto je pravnica Svjetlana Rupcic u jednom od odgovora lakonski dala tumacenje kako je u pitanju "omaska", te je meritorno jesu li svi sluzbeni dokumenti na kojima je necitak potpis Intedantice vezani i zasto na supotpis gdje.Ane Djapic.
Komentar:
Kako je o dosadasnjim dopisima Upravnoj inspekciji ministarstva kulture RH, svaki puta upoznat i osnivac Grad Osijek, razvidno je i necinjenje politike, jer npr. Odjel za drustvene djelatnosti ili Zamjenica gradinacelnika, nicim nisu postavili upit zasto financirati novoizmisljeno radno mjesto (EU projekti ???), a zahvaljujuci glasovima clanova Kazalisnog vijeca iz redova Grada Osijeka dolazi do ove drustvene stete i bahatih nezakonitosti.
Da nije ozbiljno bilo bi poput komedije u kojoj Intedantica koja je apsolutno odgovorna za poslovanje prethodnih godina, sebi osobno (je li u dealu s bivsim intedantom?) otvara novo radno mjesto i k tomu jos zvucno za EU projekte, koje cuva za sebe ukoliko se otkriju ranije ili sadasnje nezakonitosti, neznanja i stete nacionalnoj kazalisnoj kuci.
UPRAVNA INSPEKCIJA ili teatar apsurda." - gotov citat.

Ukoliko Vam i nadalje nije dostatnost "tocnog navodjenja o kakvoj vrsti nezakonitosti se radi", savjetujem ukidanje Upravne inspekcije jer ili - ne zna ili ne smije raditi posao za koju placaju porezni obveznici, te postavljam upit:

STITI LI MINISTARSTVO KULTURE NEZAKONITOSTI U HRVATSKOM NARODNOM KAZALISTU U OSIJEKU?

U propisanom roku ocekujem odgovor i u potpunosti cu biti zadovoljan s DA ili NE.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Mario Violić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo obavijest,

S poštovanjem,

Mario Violić, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove