Stradavanje životinja na brzim cestama i autocestama.

Zahtjev za pristup informacijama od Darko Podravec za Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Hrvatske ceste, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Dobar dan!
Nakon maglovitijih dana i pred gniježđenje na obilaznici oko Vrbovca i drugdje primjećujem veći broj nastradalih ptica koje su zakonom zaštićene. Ovih dana na spomenutom području zamjetio sam desetak škanjaca, vjetrušu, nekoliko sova i drugih ptica.

Moje pitanje je, ima li služba za ophodnju cesta obavezu uklanjanje stradalih životinja, na koji način ih zbrinjava, kojim službama prijavljuje nalaze nastradalih životinja?

Također, molim vas elektroničkim putem ili e-mailom uvid u dokumentaciju s evidencijom mjesta, trenutka i vrste do sada nastradalih životinja na području Vrbovečke obilaznice.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Podravec,

 

Zakon o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15,
čl. 18. st. 3. propisuje što treba sadržavati zahtjev za pristup
informacijama, a glasi ovako:

„Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se
zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

 

Vašem zahtjevu nedostaje Vaša poštanska adresa.

 

Napominjemo, u slučaju donošenja rješenja o zahtjevu, radi osobne dostave,
sukladno čl. 85. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br.
47/2009, 110/21, potrebna je potpuna poštanska adresa podnositelja te nije
dovoljna e-mail adresa ili adresa platforme s koje šaljete upit.

 

S obzirom na navedeno, na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama, pozivam Vas da u roku od 5 dana dopunite svoj
zahtjev podacima koji nedostaju kako bismo po zahtjevu mogli postupati. U
protivnom, zahtjev će rješenjem biti odbačen.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Moja poštanska adresa je:
Ulica Drage Grdenića 20
48260 Križevci

S poštovanjem,
Darko Podravec

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Podravec,

 

Hvala na podacima.

 

Lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove