Studija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Na stranici broj 9 Crikveničkog vijesnika broj 1:
https://issuu.com/ijurisic/docs/crikveni...

stoji rečenica:
"u izradi je studija o obnovi • pera • tj. paladica koje sprecavaju eroziju pijeska sa plaže. odnosno izgradnja i rekonstrukcija novih .pera · (studiju prihodom od ulaznica
plaća Murvica) koja bi trebala strateški smanjiti potrebu za količinamapijeska za godišnju dohranu plaze."

Molim vas da mi mailom pošaljete tu studiju.

S poštovanjem,

Željko Smolčić