Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Osijeku

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Nora Frankić,

1 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo rješenje povodom Vašeg zahtjeva za pristup
informacijama.

 

S poštovanjem,

 

Ured predsjednice

Općinskog suda u Osijeku

Nora Frankić,

1 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis od 25. listopada 2019.g. uz tablicu
„e-spisa“ riješenih kaznenih predmeta za traženi vremenski period.

 

S poštovanjem,

 

Ured predsjednice

Općinskog suda u Osijeku

Za: Nikolina Primorac

Poštovana gospođo Primorac,

hvala na brzoj dostavi zatraženih brojeva sudskih odluka vezano za kaznena djela protiv okoliša.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org