Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Općinski sud u Puli-Pola

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općinski sud u Puli-Pola

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Izabela Barbić,

Prosljeđujem Vam zahtjev za pristup informacijama, s obzirom da se odnosi na Općinski sud u Puli-Pola.

lp,
Izabela

Katarina Stipkov, Općinski sud u Puli-Pola

1 privitaka

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš traženje sukladno e-mailu od dana
27. rujna 2019 godine.

 

S poštovanjem,

 

Katarina Stipkov Crljenica

Viši sudski savjetnik

Službenik za informiranje

Za: Katarina Stipkov

Poštovana gospođo Stipkov Crljenica,

hvala na odgovoru.

Nastavno na vaš odgovor iz dopisa Posl. br. 26 Su-134/2019-48 molimo vas za dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije", na način da nam se dostave sve sudske odluke u razdoblju od 2013. godine do danas za sljedeća kaznena djela:

1. Onečišćenje okoliša (članak 193. Kaznenog zakona, dalje: KZ),
2. Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta (članak 194. KZ),
3. Ugrožavanje ozonskog sloja (članak 195. KZ),
4. Ugrožavanje okoliša otpadom (članak 196. KZ),
5. Ugrožavanje okoliša postrojenjem (članak 197. KZ),
6. Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima (članak 198. KZ),
7. Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem (članak 199. KZ),
8. Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti (članak 200. KZ),
9. Uništavanje staništa (članak 201. KZ),
10. Trgovanje divljim vrstama (članak 202. KZ),
11. Protuzakonito unošenje u okoliš divljih svojti ili GMO-a (članak 203. KZ),
12. Protuzakoniti lov i ribolov (članak 204. KZ),
13. Ubijanje ili mučenje životinja (članak 205. KZ),
14. Prenošenje zaraznih bolesti životinja i organizama štetnih za bilje (članak 206. KZ),
15. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih sredstava za liječenje životinja (članak 207. KZ),
16. Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći (članak 208. KZ),
17. Pustošenje šuma (članak 209. KZ),
18. Promjena vodnog režima (članak 210. KZ),
19. Protupravna eksploatacija rudnog blaga (članak 211. KZ),
20. Protupravna gradnja (članak 212. KZ), te
21. Teška kaznena djela protiv okoliša (članak 214. KZ)

Ukazujemo da isti zahtjev šaljemo na sve općinske i županijske sudove u RH, te da sudovi u pravilu dostavljaju zatražene informacije kao na primjer:
Općinski sud u Gospiću http://imamopravoznati.org/request/sudsk...
Općinski sud u Čakovcu http://imamopravoznati.org/request/sudsk...,
Općinski sud u Bjelovaru
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Katarina Stipkov, Općinski sud u Puli-Pola

1 privitaka

Poštovani,

Dostavljam Vam odgovor na Vašu dopunu zahtjeva od 03.10.2019 godine.

S Poštovanjem,
Katarina Stipkov Crljenica
Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove