Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Općinski sud u Rijeci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Rijeci

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

OSRI-Informacije, Općinski sud u Rijeci

6 privitaka

Poštovani,

u privitku vam se dostavljaju podaci o kaznenim predmetima Općinskog suda u Rijeci osnovanim između 01. 01. 2013. i 02. 10. 2019. u kojima se okrivljenici terete za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 143/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18), odnosno kaznena djela iz članaka 193.-214. toga zakona.

Podaci se dostavljaju samo za kaznena djela iz članka 200., 204., 205., 206., 211. i 212. citiranog zakona. Za ostala kaznena djela nema evidentiranih predmeta, odnosno postupci nisu dovršeni pa i nema odluka koje bi vam se mogle dostaviti.

S obzirom da odluku o uvidu u predmet, što uključuje i pravo na prepisivanje, odnosno preslikavanje sudskih odluka, sukladno odredbi članka 183. stavka 7. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17) u svezi odredbi važećeg Godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu Općinskog suda u Rijeci donosi predsjednik kaznenog odjela, vaš zahtjev za dostavljanje anonimiziranih presuda proslijeđen je u tom dijelu na odlučivanje sucu Sandri Juranović.

S poštovanjem,
Marko Maljevac

Službenik za informiranje
Općinski sud u Rijeci

Za: OSRI-Informacije

Poštovani gospodine Maljevac,

hvala na brzom odgovoru.

Predmeti koje ste dostavili nisu dostupni putem baze podataka Sudska praksa. Naime, pretražili smo bazu podataka https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/search po oznakama i brojevima predmeta koje ste dostavili.

Shodno tome, molimo vas da navedene sudske odluke dostavite na isti način na koji ste dostavili podatke o kaznenim predmetima.

Ukazujemo vam da pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, ZPPI), u ovom slučaju gotovim sudskim odlukama, nije isto što i pravo na uvid u spis predmeta za koji je potrebno dokazivati pravni interes. Radi se o različitim pravima koja su uređena različitim propisima. Za ostvarivanje prava na pristup informacijama nije potrebno dokazivati opravdani/pravni interes.

Ukazujemo i na praksu drugih sudova od kojim smo zatražili istovrsne informacije i koje su nam već dostavljene po ZPPI-ju kao što slijedi:
Općinski sud u Gospiću http://imamopravoznati.org/request/sudsk...
Općinski sud u Čakovcu
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...
Općinski sud u Bjelovaru
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

S poštovanjem,
Udruga BIOM

OSRI-Informacije, Općinski sud u Rijeci

Poštovani,

oprostite ako je došlo do nesporazuma.

Od vas nitko i ne traži da dokažete "pravni" interes već se samo radi o tome da dostavu anonimiziranih presuda, što jest dio prava uvida u spis, mora odobriti predsjednik odjela kojem je vaš zahtjev proslijeđen.

O daljnjim odlukama ću vas pravovremeno obavijestiti.

Napominjem da u ovom trenutku ne postoje anonimizirani primjerci odluka koje su predmet vašeg interese te će iste biti potrebo izraditi o čemu ćete također biti obaviješteni.

Hvala na razumijevanju i s poštovanjem,
Marko Maljevac.

Za: OSRI-Informacije

Poštovani gospodine Maljevac,

puno hvala na brzom pojašnjenju.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

OSRI-Informacije, Općinski sud u Rijeci

Poštovani,

u tijeku je postupak anonimizacije presuda koje će vam biti dostavljene u što skorijem roku.

Hvala na razumijevanju,
Marko Maljevac
Službenik za informiranje
Općinski sud u Rijeci

Za: OSRI-Informacije

Poštovani gospodine Maljevac,

hvala na obavijesti. Naš zahtjev nije žuran, pričekati ćemo anonimizaciju.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

OSRI-Informacije, Općinski sud u Rijeci

7 privitaka

Poštovani,

u prilogu se dostavljaju tražene anonimizirane sudske odluke.

S poštovanjem,

Marko Maljevac
Službenik za informiranje
Općinski sud u Rijeci

prikazati citirane dijelove