Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Općinski sud u Požegi

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Požegi

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Tanja Last, Općinski sud u Požegi

10 privitaka

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam dopis od 2. listopada 2019. uz anonimizirane
odluke, na Vaše traženje.

 

 

S poštovanjem !

 

 

Tanja Last

Upravitelj pisarnice sudske uprave

Službenik za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Požegi

Svetog Florijana 2

34000 Požega

 

Telefon: 034 290 500

Fax: 034 290 516

Email: [Općinski sud u Požegi e-mail za zahtjeve]

 

 

 

Za: Tanja Last

Poštovana gospođo Last,

hvala na brzoj dostavi zatraženih sudskih odluka.

S poštovanjem,
Udruga BIOM