Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Zagrebu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite putem maila ako je moguće. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Za: Županijski sud u Zagrebu

Poštovana gospođo Aleksa,

danas smo poštom dobili vaš dopis 26 PPI-74/2019-2 u kojem nas obavještavate da ste naš zahtjev, kojim tražimo sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se vodili protiv kaznenih djela protiv okoliša, dostavili na Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Naš zahtjev nije bilo potrebno ustupiti Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu budući da smo od vas tražili informaciju da li se pred Županijskim sudom u Zagrebu vodio prvostupanjski postupak radi jednog od kaznenih djela protiv okoliša (teška kaznena djela protiv okoliša iz članka 214.).

Ispričavamo se ako nismo bili jasni u našem zahtjevu.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Dorijana Aleksa, Županijski sud u Zagrebu

Poštovani,

Vezano za vaš upit izvršena je provjera pregledom upisnika u Kaznenoj pisarnici Kaznenog odjela I stupnja.
Istom je utvrđeno da, za razdoblje od 2013. do danas nije bilo kaznenih postupaka u kaznenim predmetima vezano za
kaznena djela protiv okoliša iz Glave XX Kaznenog zakon Republike Hrvatske.

S poštovanjem

Dorijana Aleksa
Viša sudska savjetnica-specijalist,
Službenica za informiranje
Ured predsjednika suda
-------------------------------------------------
Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskoga 5
Tel.: 01/480 1055
[Županijski sud u Zagrebu e-mail za zahtjeve]
web: www.sudovi.pravosudje.hr/zszg

Za: Dorijana Aleksa

Poštovana gospođo Aleksa,

puno hvala na brzom odgovoru i pruženoj informaciji.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org