Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Jelena Prtorić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Županijski sud u Osijeku

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Županijski sud u Osijeku

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Za: Županijski sud u Osijeku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite informacije tražene prethodnim zahtjevom.

Podsjećam Vas da je po zakonu, odgovor trebao biti dostavljen do 10. ožujka 2022.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Joso Jovanović, Županijski sud u Osijeku

Poštovana,

 

U vezi Vašeg zahtjeva o pravu na pristup informacijama od 23. veljače
2022. radi dostave sudskih odluka ovog suda za kaznena djela iz čl. 163.
KZ-a donesenim u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. siječnja 2022.
možemo Vam odgovoriti:

 

-          Odluka u predmetu broj Kzd-3/2015. je povodom žalbe preinačena
od strane Vrhovnog suda pod brojem Kžm-18/2016-8. od 13. listopada 2016.

-          Odluka u predmetu broj Kzd-3/2019. također je povodom žalbe
preinačena od strane Vrhovnog suda pod brojem Kžzd-1/2020-10. od 2. srpnja
2020.

 

Navedene preinačene odluke su anonimizirane i nalaze se na stranicama
Vrhovnog suda RH.

 

-          Odluka ovog suda broj Kzd-3/2020. i Kzd-4/2021. su
anonimizirane i u postupku su objave na stranicama Vrhovnog suda RH.

 

Kaznena djela iz čl. 144., 146., 164., 178. i 243. KZ-a su u nadležnosti
Općinskog suda u Osijeku.

 

Joso Jovanović

Službenik za informiranje

Županijskog suda u Osijeku

Telefon 031 228-456

e-mail: [e-mail adresa]

31 000 Osijek

Europska avenija 7/I