Poštovana, vezano za Vaš upit izvješćujemo Vas da je (od zatraženih) u nadležnosti županijskih sudova u Rh jedino vođenje kaznenog postupka za počinje...
Sudske odluke u kaznenim djelima protiv spolne slobode
Odgovor Županijski sud u Dubrovniku prema Jelena Prtorić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, pred ovim sudom u zatraženom periodu nije bilo kaznenih postupaka pokrenutih protiv zdravstvenih djelatnika za kaznena djela iz glave XIV Ka...
Poštovani, Povodom vašega zahtjeva od 26. rujna 2019. dostavljamo vam anonimizirane odluke u postupcima koji su se od 2013. do danas vodili pred ovim s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Županijski sud u Dubrovniku od strane Gong dana .

Jako kasni

Za: Županijski sud u Dubrovniku Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?