Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Jelena Prtorić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Županijski sud u Puli-Pola

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Puli-Pola

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Jelena Mavrić, Županijski sud u Puli-Pola

Poštovana,

U svezi Vašeg zahtjeva od 23. veljače 2022., izvještavam Vas kako na Županijskom sudu u Puli-Pola u predmetnom razdoblju nije vođen niti jedan kazneni postupak u kojem bi bila donesena pravomoćna odluka radi kaznenih djela koje ste naveli u Vašem zahtjevu.

Službenica za informiranje
Županijskog suda u Puli-Pola
Jelena Mavrić

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U PULI-POLA
e-mail: [e-mail adresa]
tel: 052/377-722

prikazati citirane dijelove