Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Općinski sud u Rijeci kao dio skupine poslane na 73 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Za: Općinski sud u Rijeci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite informacije tražene prethodnim zahtjevom.

Podsjećam Vas da je po zakonu, odgovor trebao biti dostavljen do 10. ožujka 2022.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Marko Maljevac, Općinski sud u Rijeci

4 privitaka

Poštovana,

 

u odnosu na Vaš zahtjev obavještavate se da Općinski sud u Rijeci nema
anonimiziranih odluka koje bi Vam mogao dostaviti.

 

U tijeku je općenito priprema odluka za anonimiziranje te bi 10% svih
donesenih odluka trebalo biti anonimizirano i postupno javno objavljeno na
portalu sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske
https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/overview

 

Za sada Vam je moguće dostaviti samo popis predmeta Općinskog suda u
Rijeci u kojima je evidentirana optužba za kaznena djela iz članka 163.,
178., 146. i 243. Kaznenog zakona.

 

Na Općinskom sudu u Rijeci nema evidentiranih predmeta s optužbom za
kaznena djela iz članka 164. i 144.a Kaznenog zakona.

 

S poštovanjem,

 

Marko Maljevac

Općinski sud u Rijeci