Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Općinski sud u Sesvetama kao dio skupine poslane na 73 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općinski sud u Sesvetama ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Saša Čaldarević, Općinski sud u Sesvetama

Poštovana,

vezano za vaš zahtjev za pristup informacijama od 23. veljače 2022.. godine u kojem tražite da vam se u elektroničkom obliku dostave sve odluke donesene u kaznenim postupcima u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

„- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,

- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,

- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,

- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,

- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.“

navodimo da je Općinski sud u Sesvetama ustanovljen člankom 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" br. 67/2018.) te je počeo sa radom 1. siječnja 2019. godine. U okviru svoje nadležnosti Općinski sud u Sesvetama postupa u građanskim i prekršajnim predmetima. S tim u vezi, ne posjedujemo informacije vezane za kaznene postupke a koje ste tražili u svom zahtjevu od 23. veljače 2022. godine.

Molimo informaciju da li ste informacije o kaznenim sudskim odlukama tražili od Općinskog kaznenog suda u Zagrebu odnosno da li je potrebno da se vaš zahtjev proslijedi Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

S poštovanjem,

Saša Čaldarević
Ravnatelj sudske uprave
Službenik za informiranje
_____________________________________
OPĆINSKI SUD U SESVETAMA
Industrijska cesta 15, 10360 Sesvete
Tel. 01/2040-234
Mob. 098/335-433

prikazati citirane dijelove