Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Općinski sud u Varaždinu kao dio skupine poslane na 73 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Općinski sud u Varaždinu.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Tihana Brlenić, Općinski sud u Varaždinu

Poštovani,

 

U vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 23. veljače 2022., kojim
tražite dostavu sudskih odluka, očitujemo se kako slijedi.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/2013 i
85/2015, dalje: ZPPI) u članku 5. točki 3. pod pojmom „Informacija“
podrazumijeva svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku
dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički
ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s
drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga
ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

Slijedom gore navedene definicije “informacije” pristup informaciji u
smislu ZPPI pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji,
odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku te ne
zahtijeva od tijela javne vlasti određene radnje i aktivnosti sastavljanja
podataka iz različitih izvora, o čemu je svoj stav već iznio i Visoki
upravni sud Republike Hrvatske u svojim presudama. U obrazloženju
navedenih presuda Sud ističe da pristup informaciji znači dobivanje
preslika određenog dokumenta, snimke ili nekog drugog zapisa podatka i ne
predstavlja obvezu tijela javne vlasti da obavlja određene radnje, odnosno
izrađuje nove informacije ili mišljenja, vrši analize, daje tumačenja i
slično.

 

Vezano uz vaše traženje da vam se dostave sve odluke donesene u kaznenim
postupcima koji su pokrenuti pred ovim sudom u razdoblju od 1. siječnja
2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog
zakona,

- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,

- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,

- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona,

obavještavamo vas da navedeni zahtjev, u smislu gore navedenih odredbi i
stavova, uopće ne predstavlja zahtjev za pristup informaciji. Naime, kako
navedeni podaci ne postoje u materijaliziranom obliku, već pretpostavljaju
pretraživanje svakog od predmeta kako bi se utvrdilo kad je pokrenut
postupak, te anonimizaciju odluka u tim predmetima, to nismo u mogućnosti
udovoljiti takvom zahtjevu, budući da informacije koje tražite nisu
informacije u smislu ZPPI.

 

Ujedno vas obavještavamo da se pred ovim sudom u traženom razdoblju nisu
vodili postupci  radi kaznenih djela Iskorištavanje djece za pornografske
predstave iz članka 164. Kaznenog zakona, te zlouporaba snimke spolno
eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

 

Varaždin, 8. ožujka 2022.

 

Službenica za informiranje

Općinskog suda u Varaždinu

Tihana Brlenić – viša sudska savjetnica