Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Varaždinu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Jasmina Šagi, Županijski sud u Varaždinu

Štovani, provjerom u našim evidencijama utvrdili smo da kod ovoga suda nije bilo postupaka zbog
kaznenih djela protiv okoliša, uz napomenu da u prvostupanjsku nadležnost ovoga suda ulazi samo
teško kazneno djelo protiv okoliša iz čl. 214. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11, dok su preostala kaznena djela iz predmetne
Glave u nadležnosti općinskih sudova pa vas upućujemo da se za ta kaznena djela obratite njima.

Glasnogovornik suda: Igor Pavlic
Službenica za informiranje: Jasmina Šagi

Za: Jasmina Šagi

Poštovana gospođo Šagi,

puno hvala na brzom odgovoru.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org