Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Županijski sud u Osijeku

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Osijeku

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Joso Jovanović, Županijski sud u Osijeku

Poštovani,

 

u svezi Vašeg upita od 23. rujna 2019. vezan za informacije o sudskim
odlukama u kaznenim predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša na
Županijskom sudu u Osijeku, izvješćujemo Vas da od 2013. do danas nije
vođen niti jedan postupak radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX.
Kaznenog zakona).

 

Joso Jovanović

Službenik za informiranje

Županijskog suda u Osijeku

Telefon 031 228-456

31 000 Osijek

Europska avenija 7/I

 

 

Za: Joso Jovanović

Poštovani gospodine Jovanović,

hvala na brzom odgovoru.

S poštovanjem,
Udruga BIOM