Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Upravni sud u Zagrebu

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Upravni sud u Zagrebu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku.
U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Ines Mateša, Upravni sud u Zagrebu

4 privitaka

Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam dopis od 24.9.2019. te 3 anonimizirane odluke.

Lijep pozdrav,
____________________________________
Ines Mateša
Administrativni referent – sudski zapisničar
Službenik za informiranje
Upravni sud u Zagrebu

Avenija Dubrovnik 6,
10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 (1) 6011 323
fax +385 (1) 6011 300
@ [Upravni sud u Zagrebu e-mail za zahtjeve]

Za: Ines Mateša

Poštovana gospođo Mateša,

hvala na brzoj dostavi zatraženih informacija.

S poštovanjem,
Udruga BIOM