Sudske odluke u upravnim sporovima za pojmove dohrana i nasipavanje plaže.

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas da mi dostavite sve sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili vezano za pojmove dohrana i nasipavanje plaže.

Tipičan primjer je kada prostorni planovi predviđaju dohranu plaže (nema promjene obalne crte), a koncesionar ili jedinica lokalne samouprave radi nasipavanje plaže (pomicanje obalne crte) protivno prostornim planovima.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

tajnik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske

1 privitaka

Poštovani,
U privitku dostavljamo dopis Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juraj Dujam
Službenik za informiranje
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10000 ZAGREB

tel:  +385(1)4810 030
fax: +385(1)4810 041

prikazati citirane dijelove

Za: tajnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Vidio sam na:
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...
da je udruga tražila "Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu", pa sam mislo da nije problem tražnje sudskih odluka po pitanju dohrane i nasipavanja.

S poštovanjem,

Željko Smolčić