Za: Komunalac, Županja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija koliki je iznos novčanih sredstava Komunalac d.o.o., Županja potrošio na kupnju suhomesnatih i drugih proizvoda od mesnice " AS " d.o.o. Županja u razdoblju od 01.01.2017 do 01.01.2020. Molim obračun zasebno za svaku godinu.

S poštovanjem,

Ivica Krajun, [osobni podaci], [osobni podaci]

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku e-maila dostavljamo traženo.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove