Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo

1 zahtjeva
Sukob interesa
Zahtjev za požurnicom poslan Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci od strane Ivica Krajun dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?