Test razmjernosti i javnog interesa i mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Zahtjev za pristup informacijama od Gđa. Šimić za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Agencija za ugljikovodike, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Tražim da dostavite test razmjernosti i javnog interesa navedenog u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu od 10.06.2016. između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion koji ne podliježu Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, od 15. listopada 2017. Iz kojeg je vidljivo koji parametri koji se tiču javnog interesa ulaze u izračun odnosa, a prema čijem izračunu prevladava količina štete za zaštićene interese RH i investitora.

Tražim da dostavite mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost koje je, prema članku 16 (1) ZPPI-a, prethodilo provedbi testa razmjernosti i javnog interesa provedenog zahtjev Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu od 10.06.2016. između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion koji ne podliježu Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, od 15. listopada 2017.

Zahvaljujem na odgovoru,

Gđa. Šimić