Test razmjernosti i javnog interesa i mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Agencija za ugljikovodike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Tražim da dostavite test razmjernosti i javnog interesa navedenog u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu od 10.06.2016. između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion koji ne podliježu Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, od 15. listopada 2017. Iz kojeg je vidljivo koji parametri koji se tiču javnog interesa ulaze u izračun odnosa, a prema čijem izračunu prevladava količina štete za zaštićene interese RH i investitora.

Tražim da dostavite mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost koje je, prema članku 16 (1) ZPPI-a, prethodilo provedbi testa razmjernosti i javnog interesa provedenog zahtjev Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu od 10.06.2016. između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion koji ne podliježu Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, od 15. listopada 2017.

Zahvaljujem na odgovoru,

Gđa. Šimić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org