Točnost i kašnjenje ZET prijevoza

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Zagrebački holding, Zagreb.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding, podružnica ZET

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- informacija o točnosti odnosno kašnjenju autobusnih i tramvajskih linija u gradu Zagrebu za posljednjih 10 godina

Napominjem da kao građanin ne znam kakvim podacima raspolažete i pouzdam se u vašu stručnost da ukoliko raspolažete ovakvim informacijama u zapisanom obliku da iste i dostavite u elektronskom obliku odgovorom na ovu adresu.

To moze biti (ali ne iskljucuje i ostale oblike) npr izvjestaji koje podbosite prema Gradu Zagrebu ili interna statistika kojom raspolaze ZET jer je upravljanje javnim gradskim prometom njihova primarna djelatbost.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 12.4.2016. zahtjev je poslan tijelu javne vlasti postanskim putem s povratnicom.
Dana 13.4.2016. zahtjev je preuzet (zahtjev je zaprimljen u tijelu javne vlasti). Odgovor se ocekuje elektronskim putem.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje kojim Zagrebacki holding d.o.o. odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

U obrazlozenju Dinka Pancic u bitnome navodi da Zagrebacki holding d.o.o. ne posjeduje trazenu informaciju te nema saznanja gdje se trazena informacija nalazi jer ZET raspolaze sustavom koji osigurava trenutne podatke o stanju u prometu, odnosno odstupanju od voznog reda te ne raspolaze modulom koji takve zapise trajno pohranjuje i na temelju istih izraduje analizu.

Klasa ZGH-04-16-29
Urbroj 01-10-03/4-16-01
Zagreb, 9. svibnja 2016.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org