Trošak goriva i amortizacije za prijevoz plovilom pomorske policije „Sv. Jure“ od Splita do Biševa (uvala Porat) i natrag

Zahtjev za pristup informacijama od Stjepan Tafra za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana/i, želim uvid u podatak koliki je trošak goriva i amortizacije (izražen u HRK) za prijevoz plovilom pomorske policije „Sv. Jure“ od Splita do Biševa (uvala Porat) i natrag.

S poštovanjem,

Stjepan Tafra

PU splitsko-dalmatinska,

2 privitaka

Poštovani gospodine Tafra,

vezano uz Vaš Zahtjev koji ste uputili 14. veljaèe 2022. godine pozivajuæi
se na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
obavještavamo Vas kako sukladno èlanku 23. st. 1 t. 3. tijelo javne vlasti
ne donosi rješenje kada korisnika obavještava da je informacija koju
potražuje javno objavljena.

 

Takoðer Vas obavještavamo da pristup informacijama u smislu Zakona o pravu
na pristup informacijama predstavlja pristup gotovoj, postojeæoj
informaciji u trenutku podnošenja zahtjeva, dakle informaciji koja postoji
u materijaliziranom, formaliziranom obliku, i ne predstavlja dužnost
tijela javne vlasti da obavlja odreðene radnje, ulaže dodatan trud, daje
objašnjenja, odgovore na pitanja, sastavlja izjave, izraðuje i stvara nove
informacije ili analize, ili obavlja dodatne aktivnosti.

 

Naime, cijene troškova kaznenog i prekršajnog postupka nastalih radom
Ministarstva unutarnjih poslova, cijene troškova za usluge koje
Ministarstvo obavlja na zahtjev fizièkih i pravnih osoba te naèin njihovog
obraèuna i naplate propisani su Rješenjem o utvrðivanju cijena posebnih
troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN [1]55/11,
[2]100/12, [3]110/14 i [4]45/16), a koji propis je javno objavljen na web
stranici Ministarstva unutarnjih poslova -
[5]https://mup.gov.hr/pristup-informacijama...
- odnosno u navedenim brojevima Narodnih novina na
[6]https://narodne-novine.nn.hr/.

 

Navedenim rješenjem normirano je kako se cijena usluge sastoji od cijene
troškova korištenja plovila i cijene angažiranja posade, uz napomenu da je
Policijsko plovilo „Sveti Jure“ plovilo tipa B, a što je takoðer javno
objavljen podatak.

 

S poštovanjem

PU splitsko-dalmatinska

 

[7]Text Description automatically generated

 

Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Splitsko-dalmatinska County Police Administration

 

Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split

Web: [8]splitsko-dalmatinska-policija.gov.hr

E-mail: [9][e-mail adresa]

Tel.: +38521307111

[10][IMG]

 

[11]Twitter  |  [12]Facebook  |  [13]Instagram

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Stjepan Tafra <[14][ZPPI #8767 email]>
Poslano: 14. veljaèe 2022. 9:43
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Trošak goriva i amortizacije
za prijevoz plovilom pomorske policije „Sv. Jure“ od Splita do Biševa
(uvala Porat) i natrag

 

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana/i,  želim uvid u podatak koliki je trošak goriva i  amortizacije
(izražen u HRK) za prijevoz plovilom pomorske policije „Sv. Jure“ od
Splita do Biševa (uvala Porat) i natrag.

S poštovanjem,

Stjepan Tafra

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[15][ZPPI #8767 email]

Je li [16][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeæi ovaj obrazac:

[17]https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[18]https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima proèitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[19]https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da æe u nekim sluèajevima objavljivanje zahtjeva
i odgovora biti odgoðeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup
informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
3. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
5. https://mup.gov.hr/pristup-informacijama...
6. https://narodne-novine.nn.hr/
7. https://mup.gov.hr/
8. https://splitsko-dalmatinska-policija.go...
9. mailto:[e-mail adresa]
10. file:///tmp/:%20https:/policija.gov.hr/vijesti/video-zapocela-akcija-mir-i-dobro-2021-2022/5878
11. https://twitter.com/mup_rh
12. https://www.facebook.com/danpolicije
13. https://www.instagram.com/danpolicije/
14. mailto:[ZPPI #8767 email]
15. mailto:[ZPPI #8767 email]
16. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
17. https://imamopravoznati.org/change_reque...
18. https://imamopravoznati.org/help/officers
19. https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...