Trošak hrane i pića za vrijeme sastanaka i sjednica

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb, Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- informacija o trosku kupovine ili nabave hrane, keksa i pica koji
se posluzuju / konzumiraju za vrijeme sastanaka ili sjednica, za
2015. godinu

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb, Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak mog zahtjeva odgovorom na
ovu poruku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branimir Lončar
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Člankom 18. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) propisan je obvezni
sadržaj pisanog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
koji mora sadržavati:

 

1. Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

2. Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

3. Ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva

 

Nastavno, molimo Vas da u roku 5 dana od zaprimanja ove obavijesti
ispravite zahtjev, sukladno odredbi gornjeg članka Zakona, na način da
dopišete adresu Vašeg prebivališta, te specificirate period (godinu,
mjesec, dan..?) u kojem Vas zanima „visina troška hrane i pića za vrijeme
sastanaka i sjednica“.

 

Ukoliko ispravite zahtjev u gornjem roku, proslijediti ćemo upit Gradskoj
skupštini Grada Zagreba na očitovanje te Vam odgovoriti u roku od 15 dana
od podnošenja ispravljenog zahtjeva.

 

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti, a sukladno članku 20. stavku 2.
Zakona.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Branimir Lončar, dipl.iur.

Viši stručni savjetnik – službenik za informiranje

 

GRAD ZAGREB

Ured gradonačelnika

Služba za informiranje

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

T: +385 (0) 1 610 1030

 

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb, Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

n/r: Branimir Lončar

Postovani,

Ispricavam se ako je moj zahtjev bio nejasan. Nize saljem ispravak
odnosno dopunu trazenih podataka.

1) Naziv i sjediste tijela ste vi i to je bilo navedeno u izvornom
zahtjevu:

"Za: Grad Zagreb, Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba"

- molim vas specificirajte sto tu nedostaje?

2) Podaci koji su vazni za prepoznavanje informacije, takodjer je
bilo navedeno u izvornom zahtjevu:

"molim da mi se dostavi informacija:

- informacija o trosku kupovine ili nabave hrane, keksa i pica koji
se posluzuju / konzumiraju za vrijeme sastanaka ili sjednica, za
2015. godinu"

- kasnije ste i detaljnije pojasnili sto treba nadopuniti:
"specificirate period (godinu,
mjesec, dan..?) u kojem Vas zanima „visina troška hrane i pića za
vrijeme
sastanaka i sjednica“."

- dakle kao sto sam naveo ("za 2015. godinu"), radi se o cijeloj
2015. godini.

3) Trazili ste dostavu adrese fizicke osobe.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa za odgovor"
je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev
elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija
sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno,
tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti
odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje
na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup
informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka i politici
privatnosti te internetske stranice zabranjeno je slati kućnu
adresu putem tog servisa.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

Ljubazno Vas molim da potvrdite primitak moje kucne adrese koju
cete primiti odvojeno.

Molim vas dostavu Vaseg odgovora na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada
Zagreba i ne nalazi se na popisu tijela javne vlasti, objavljenog na
službenim internetskim stranicama Povjerenice za informiranje pa je
zahtjev potrebno uputiti na Grad Zagreb.

 

S poštovanjem,  

 

Službenik za informiranje,

Branimir Lončar, dipl.iur.

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Miroslav Schlossberg [[e-mail adresa]]
Poslano: 11. travanj 2016 14:48
Prima: Tajnica Gradske skupštine; Pristup informacijama gradonačelnika;
Pristup Informacijama Skupština
Predmet: Nadopuna radi dostave kucne adrese: Trošak hrane i pića za
vrijeme sastanaka i sjednica Skupstine Grada Zagreba
Postovani,
S vasih web stranica malo ej nejasno je li se procedura ya kontaktiranje
sluybenika ya informiranje promijenila. Naime, prije 1 god (i vise)
Skupstina Grada Zagreba imala je odvojenog sluzbenika za informiranje, i
zahtjevi su se podnosili njima izravno.
Prema informacijama na
linku [1]http://skupstina.zagreb.hr/default.aspx?... sada izgleda da se
zahtjevi podnose Gradu Zagrebu?
Izvinite na neukosti i molim vas da mi pojasnite izvan mog zahtjeva te
izmjene.
Takodjer, nadopunjujem svoj zahtjev u smislu od koga trazim informacije:
informaicje se traze od nadleznog tijela (Grad Zagreb ili Skupstina Grada
Zagreba) i to informacije vezane uz troskove Skupstine Grada Zagreba
(tekst zahtjeva i dalje stoji).
Ako je i dlaje nejasno (meni je nejasno na koga moram nasloviti zahtjev)
molim vas da specificirate tocno koji detalji mog zahtjeva trebaju biti
nadopunjeni i obaviejst vezanu uz slanej zahtjeva na Gradsku skupstinu.
Vezano za vas zahtjev o dostavi mojih osobnih informacija, dostavljam vam
trazenu kucnu adresu:
_________________
 
Napominjem:
Na vas zahtjev dostavljam svoju kucnu adresu odvojeno putem privatnog
emaila, a sukladno cl.17. st.2. naznacujem da zelim primiti vas odgovor na
isti nacin na koji ste zaprimili moj izvorni zahtjev - elektronskim putem,
ai bez objave mojih osobnih informacija (na primjer - u emailu, u
prilozenom PDF-u ili skenu rjesenja ili obavijesti koji dostavljate kao
odgovor na moj zahtjev).
ImamoPravoZnati je javni portal za podnosenje zahtjeva za
pristup informacijama od tijela javne vlasti i sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka u elektronskom odgovoru nemojte prikazivati moje osobe
podatke (kucnu adresu podnositelja - potrebno zacrniti ako je skenirana
informacija!).
Svu daljnu komunikaciju koja nije vezana za moju kucnu adresu molim da
vrsite preko "adrese za odgovor" koju ste upisali u Upisnik.
Best regards / lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

References

Visible links
1. http://skupstina.zagreb.hr/default.aspx?...

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Branimir Lončar

Postovani,

Hvala vam na obavijesti. Mozete li ustupiti zahtjev tijelu koje je
nadlezno?

Ljubazno vas molim potvrdu je li moj zahtjev sada zaprimljen? Ili
moram dostaviti dodatne podatke?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Branimir Lončar
Grad Zagreb


Attachment Scan20001.TIF.tif
1.0M Download View as HTML


Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, od 11.4.2016., prilogu Vam dostavljam odgovor Grada Zagreba / Stručne službe Gradske skupštine, KLASA:008-02716-001/146, URBROJ: 251-01-06-16-2, od 18.4.2016.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje,
Branimir Lončar, dipl.iur.

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Branimir Lončar, Grad Zagreb

Puno vam hvala na odgovoru.

Srdacan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: